Топ 40 за успех в продажбите

Източник: Sean Luce- Top 40 List for Sales Success

sales_success Това е списък, който ми служи ежедневно да не забравям какво може да ми помогне да продавам повече.

Нежеланието за срещи е убиецът на доходите на консултанта по продажбите.

Sales_Enhancement

Тръгвахме си след среща с клиента ми. Обядвахме заедно. Докато вървяхме към паркинга, видях тълпа от хора…

6 разговора за парите.

Източник:Huffington Post. 6 Conversations You Need to Have About Money

huffingtonpost Финансовата грамотност започва у дома. Все повече хора се обучават относно личните си финанси самостоятелно.

„Владетелят“ от Николо Макиавели.

Николо Макиавели Ето някои актуални и днес мисли от това произведение.

48-те закона на властта- част 2.

Източник: Robert Greene. The 48 Laws of Power (1998)

48-те закона на властта. Много нестандартен преглед. 48 закона, които шокират.

Законите на властта (и съблазняването)- част 1. Въведение.

Източник: Robert Greene. The 48 Laws of Power (1998)

Greene Robert-48 Laws Of Power

Усещането да нямаш власт над хората и събитията е особено непоносимо за някои- безсилието те кара да се чувстваш нещастен. Никой не се стреми към по- малко власт; всеки иска повече.

Правила за успех на Бенджамин Франклин

Източник: Уикпедия

Бенджамин Франклин Самоук печатарски работник, благодарение на упорития труд и необикновените способности, Бенджамин Франклин (1706-1790) си пробива път в живота, ставайки един от най-видните политически дейци и създатели на Съединените американски щати.

Кога и защо не трябва да се отговаря на всички въпроси.

Източник: Роман Подкопаевь. 10 способов удвоит продажи в В2В. 2013.

do-not-answer-all-questions И така- защо не си струва да се отговаря веднага на всички въпроси, които се задават на консултанта по продажбите от евентуален купувач?
Нека да обърнем внимание на работния процес, и то на отговорите на писмата по Е-мейл.

Пълен списък на грешки на консултантите по продажбите.

Източник: Connor, Tim, 91 mistakes smart salespeople make : how to turn any mistake into a successful sale / Tim Connor.

Списъкът съдържа 91 грешки.
Грешките са анализирани в 7 раздела.

Още за грешките на консултантите по продажбите.

Източник: Connor, Tim, 91 mistakes smart salespeople make : how to turn any mistake into a successful sale / Tim Connor.

Нека да се запознаем с още една класификация на най- големите грешки на консултантите по продажбите.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design