Архив за април, 2012

„Б“ като БОЛКА в продажбите

Източник: Pat Bryson, BBI- Bryson Broadcasting International

no_pain Има 3 важни „Б“-та в продажбите към бизнес клиенти:
-Болка (pain)- no pain, no change;
-Бюджет;
-Бос (който взема решение за покупката).

Защо БОЛКАТА е толкова важна? Защото нейното разкриване е най- същественият секрет, който консултантът по продажбите трябва да владее.

Времето е пари! Какви са причините да губим.

Кое пречи да постигаме по- високи доходи? Много са причините, но ето някои, които са съществени за консултантите по продажбите.

1.Лични причини за загубено време (пари, доходи)
-Липса на обвързване
…………………………….

Прогресът в консултативните продажби- правилото 80/60/40

sales_funnel Продажбите към бизнес клиенти е сложен и продължителен, често пъти несигурен и рисков процес. Този процес спада към „консултативните продажби“. Поради техните особености поддържането на прогрес в консултативните продажби е особено важно. Това гарантира редовното получаване на високи доходи за консултантите по продажбите.
Ето какви трябва да бъдат МИНИМАЛНИТЕ цели в продажбитe:

Ефектът на „кошчето“ за повишаване на продажбите

basket_for_thoughts Представете си, че имате пред себе си въображаемо кошче, което всички ние носим със себе си.
Дори когато кажем нещо на висок глас, ние хвърляме нашите истински мисли в КОШЧЕТО.
Замисляли ли сте се за това?

Имате ли знания, за които някой би платил?

Автор и източник: Miranda Marquit

knowledge-mapping Какво се случва в главата ви? Имате ли знания, за които някой би платил? Много от нас дори не осъзнават това, но ние притежаваме информация, способности и умения, от които някой може да се възползва. Ако знаете много за дадено нещо, или сте добър в нещо (дори това да е само ваше хоби в момента), тези неща може да се превърнат в източник да печелите пари.

Ефектът на „стената“ за по- високи доходи в продажбите

wall_in_progress При комуникацията в продажбите съществува естествен механизъм за защита, наречен СТЕНАТА- или изграждане на стена между 2 души – говорещия и слушащия.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design