Архив за септември, 2012

Успешни комуникационни стратегии на консултантите по продажбите.

По материали на книгата: Sam Deep- Lyle Sussman. Close the deal. Basic Books, 1999.

Не е нужно да си велик оратор, нито път е хубаво да не можеш да се изразяваш добре. Важното е твоят (бъдещ) клиент да осъзнае, че си разбираш от работата.
Успелите и успяващите консултанти по продажбите разбират, че тяхното образование и професионална подготовка са ми позволили да достигнат определено високо ниво на комуникационни способности, които те постоянно усъвършенстват.

Ето някои важни неща за усъвършенстване на комуникационните умения.

Работа за младите, или как да не бъде загубено едно поколение.

Автор: Ekkehard Ernst- Jobs for Youth or How Not to Lose a Generation

Няколко момчета и момичета са седнали и са нещастни че нямат работа

Хубаво е да си млад, лошо е когато обаче си без работа.
В световен мащаб, равнището на младежката безработица се очаква да се влоши до 12.7% през тази година и да се увеличи над това равнище през следващите години.
Нито един регион в света няма да избегне влошаването на условията за наемането на работа на млади хора.

През септември продажбите не може повече да изостават.

Автор: Jonathan Catley- In Sales, September Is Not The Time To Fall Behind

Голямо разклонено дърво с пожълтели листа

Лятото свършва, отпуските са взети и вече е време да се върнем в ежедневието и в нашите познати дейности. Дали наистина е точно така? По обикновения ли начин трябва да действаме и през Септември?
Това е грешно. През септември трябва да се работи по нов начин.
Септември е по- различен от другите месеци. Защо?

Как да си подобриш управлението на времето за успешни продажби.

Източник: Jill Konrath’s Sales Blog: How to Improve Your Sales Time Management

Глава на човек, в която са нарисувани 4 зъбни колела.

Това е интервю на Джил Конрат с Дан Марковиц.

Ако си консултант/мениджър по продажбите, и си страшно зает, Дан Марковиц- автор на книгата „Фабрика за едно нещо“- има някои свежи идеи, които могат да ти помогнат да си освободиш повече време за продажби. Той не декламира същите стари неща, които си чул от всеки друг гуру в продажбите. Неговите препоръки са диаметрално противоположни на това, което мнозина от тях препоръчват.

Времето не е вечно. Но отстъпките са. (Митът за еднократната отстъпка)

Автор: Andy Paul- Time Is Not Forever. But Discounts Are.

Развеселен човек търкаля монета със знак долар.

Всеки (продавач) е бил в тази ситуация: краят на месеца е наближил и ти още не си постигнал/а планираните приходи от продажбите. Ти все още не си се впаникьосал/а, но голямата продажба, която предвиждаше да осъществиш през този месец се забавя, и се очертава заплашително да се прехвърли в следващия месец.

Еволюцията в продажбите през последните 70 години-3 (последна) част

По материали на Jeff Thull- Mastering the Complex Sale. Published by John Wiley & Sons, Inc., 2003

Корица на книга с надпис Mastering the Complex Sale

В 2 предишни публикации са описани:
Ера 1 от еволюцията на продажбите.
Ера 2 от еволюцията на продажбите.

В тази последна 3-та част от еволюцията на продажбите са изложени акцентите и на Ера 3.

Еволюцията в продажбите през последните 70 години-2 част/от 3

По материали на Jeff Thull- Mastering the Complex Sale. Published by John Wiley & Sons, Inc., 2003

Корица на книга с надпис Mastering the Complex Sale

В предишна публикация е описана Ера 1 от еволюциата на продажбите. Ето сега акцентите и на Ера 2.

Ера 2
Алтернативната Ера 2 възниква в началото на 70-те години, и е представена първоначално от Larry Wilson и неговата книга “Counselor Approach- Продажби чрез съветване”, и Mac Hanan с книгата му “Consultative Approach- Консултативен подход”.

Еволюцията в продажбите през последните 70 години-1 част/от 3

По материали на Jeff Thull- Mastering the Complex Sale. Published by John Wiley & Sons, Inc., 2003

Корица на книга с надпис Mastering the Complex Sale

Дали не са остарели твоите стратегии в продажбите, процесите, които извършваш, и уменията които притежаваш. Дали те не принадлежат на едно друго, старо време?
Възниква въпросът: „Възможно ли е ти, като консултант по продажбите, или мениджър, ефективно да се конкурираш в днешната пазарна среда?“
Виж първата част (от 3) от обзор на еволюцията в продажбите.

Търсиш си работа? Искаш повече работа? Тогава стартирай блог- веднага.

Автор: Judi Knight- Need a Job? Want More Work? Get a Blog – Now

Тениска с надпис "I need a job" Хората, които търсят работа трябва да осъзнаят, че миналите им постижения са най- добрата прогноза за бъдещите им постижения, и това не се влияе от начина, по който човек се облича или начина, по който разказва, като използва много думи.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design