3 начина да се продава повече РАДИОРЕКЛАМА.

Източник: Wayne Ens. 3 Ways To Sell More Radio
Wayne Ens

Основният конкурент на радиото, и в миналото, и сега, са традиционните медии:
• На първо място са самите радиостанции.
• Също така телевизиите.
• И още- вестниците, билбордовете, каталозите, справочниците и т.н.
Но днес сме доста засегнати (може да си признаем, поуплашени), от новите цифрови медии:
• Интернет, лаптопи, компютри,
• Мобилни устройства.
Добрата новина обаче е, че радиото би могло да работи заедно с цифровите медии, с което да закрепи своята позиция пред рекламодателите. Това е особено важно за рекламодателите, защото много често радиото се подценява от тях, като се изтъква причината на наличието на Интернет и мобилни устройства.
10-те години на активно присъствие на цифровите медии ни позволява днес да се фокусираме върху силните страни на радиото, в 3 стратегически направления:

1.Радиото е ПРОАКТИВНА медия.
Жизнено важно е да се разбере, че:
• Радиото се позиционира като „ПРОАКТИВНО“,
• Интернет- като РЕАКТИВЕН.
Радиото ПРОАКТИВНО достига и влияе на потребителите, които още не са купили продукта/услугата по начин, по който РЕАКТИВНАТА медия- Интернет, не може да го направи.
Това е много тънък момент, и той трябва много хубаво да се разяснява на рекламодателите. Както ще се разбере по- нататък, Радиото и Интернет могат да работят много успешно заедно, но когато са поотделно- Радиото е по- ефективно за рекламодателите.
Когато потребителите се нуждаят от някакъв продукт или услуга, те реагират, като търсят онлайн откъде да си го доставят. Хората и преди са търсили информация. Използването на медиите не се е променило много от времето на жълтите страници с тази разлика, че днес жълтите страници са заменени от Интернет. Никой не отива да търси в „Жълти страници“ реклама за гуми, докато не му потрябват гуми, и никой не търси онлайн днес магазини и/или сервизи за гуми, докато няма нужда, на която да реагира (в примера тук се проявава реакция на нуждата да се сменят гумите).
Рекламодатели, които ПРОАКТИВНО създават предварително осъзнаване на нуждата и дават информация за своя бизнес чрез РАДИО, насочват своите потенциални клиенти да отидат на техния уебсай или Фейсбук страница за повече подробности, или за мястото и повече информация за контакт.
Често ще се срещаш с рекламодатели, които желаят да разчитат единствено на своята РЕАКТИВНА стратегия. На тях можеш да обясниш следната ПРОАКТИВНА стратегия: „Радиото вдъхновява и окуражава, провокира, предизвиква, а Интернет е за информиране“.

2.Радиото е ГОТОВО РЕШЕНИЕ- ИЗЦЯЛО готова за използване медия.
Радиото е „готово решение“ за рекламодателят. Клиентът не се грижи за нищо.
Понятието за това по- точно е „TURNKEY решение“. Буквалния превод е следният:
• „TURNKEY“ е такова решение, при което доставчикът има пълната отговорност от създаването, изпълнението и представянето му на клиента.
• Клиентът трябва само да завърти „своя ключ“, за да започне да функционира всичко както трябва.
Какво е положението обаче днес с цифровите медии? Как се оправя един рекламодател в такива медии?
Новите медии постоянно търпят някакви промени, които смущават дори много добре технически и медийно подготвени експерти, да не говорим как се чувства собственикът на бизнес, който не познава технологично новите медии.
Ако рекламодателят пожелае да ползва цифрова медия, трябва да знае как се работи с такава платформа, и как се променя ежедневно, което постоянно се случва с новите медии.
Трябва постоянно да проследява как се е появявала рекламата- има си броячи за това, но трябва да се отделя време. Освен това- ако желае да промени нещо в излъчването, рекламодателят трябва да е наясно и с това как работят различните рекламни носители- банери, аудио, видео и много др. видове.
Докато при Радиото, което е истински “TURNKEY” (готово) решение, единствената грижа на рекламодателя е да каже „ДА“, да подпише договора, и да направи превод на сумата в сметката на радиото. ВСИЧКО останало прави РАДИОТО- от избора на медия- план, избор на сценарий, текст и произвеждане на аудиоклипа, до излъчването по радиото за достигане до целевата аудитория.
Никога не подценявай каква голяма стойност има радиото като „готово решение“, когато се знае колко са закъсали с времето бизнес- собствениците (рекламодателите).

3.Радиото е най- добрата SEO (индиректно)
Изследванията са го показали този парадокс. SEO означава- Search Engine Optimization (оптимизация на търсещите машини).
При търсенето потребителите са последователни в това да „кликват“ върху бизнеси, за които са чували (в сравнение с тези, за които не са чували).
Докато много на брой местни и национални конкуренти се борят за челни места в търсещите машини в Интернет, единственият начин даден бизнес (рекламодател) да е сигурен, че ще бъде намерен онлайн, е когато потребителят го търси по име поради това, че ПРОАКТИВНАТА реклама (с участието на РАДИО) е създала предварително осведоменост и информираност за този бизнес у потребителя (слушател на Радиото).
Както казва Интренет- гуруто Сет Годин: „По- добре е да бъдеш ТЪРСЕН, отколкото да бъдеш НАМИРАН.“
Да бъдеш намиран е РЕАКТИВЕН начин бизнесът да се рекламира/брендира. Очаква се реакцията на потребителя.
Да бъде един бизнес ТЪРСЕН е точно обратното- потребителят е ПРОАКТИВЕН в този случай. Той/тя е информиран/а за бизнеса на рекламодателя от РАДИОТО.

Съществува перфектна симбиоза между Радио и Интернет като комуникационни канали!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design