Защо да рекламирам?

Автор: Пламен Радински
Ето информацията, която поискахте!
Всеки бизнес може да намери една или повече причини от долуизброените, за да рекламира.
1 Продажба на продукти/услуги в момента.
2 Създаване на трафик към магазина.
3 Създаване на имидж на магазина.
4 Обучение на потребителите.
5 Да разграничи своя бизнес или продукт.
6 Генериране на нови клиенти.
7 Разширяване на демографския профил на клиентите.
8 Използване на съвместни средства за реклама (от партньори).
9 Даване на информация за местоположението на бизнеса.
10 Представяне на конкурентно предимство.
11 Изграждане на популярност на марката.
12 Да се подкрепят целите в продажбите.
13 Хората да започнат да говорят за това, което се рекламира.
14 Да се каже нещо хубаво за клиентите.
15 Да се повлияе на целевата аудитория.
16 Да се продават по- добре продуктите/услугите днес.
17 Да се „отговори“ на конкуренцията.
18 Създаване на нова позиция.
19 Представяне на нови стоки.
20 Представяне на навлизане в нов пазар.
21 Разпродажба.
22 Насърчаване на бизнеса.
23 Насърчаване на иновациите.
24 Повишаване на познаваемостта на името.
25 Представяне на отварянето на нов магазин/заведение/обект.
26 Представяне на нов продукт или услуга.
27 Обосноваване на по-висока цена.
28 Представяне на цените на редовните стоки.
29 Изграждане на морала на служителите.
30 Обяснение кой е клиентския фокус.
31 Извършване на PR кампания.
32 Създаване на трафик към уебсайта.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design