Битката за цифровите рекламни бюджети.

Източник: The Battle for Digital Ad Dollars

Септември 25, 2012

Най-бързо нарастващото парче от рекламната „торта“ се отнася към нова категория, която ние сега наричаме „цифрова“. Според доклад на Internet Advertising Bureau и PWC САЩ, „Интернет“ рекламните приходи са били $ 8,4 милиарда за първото тримесечие на 2012 г. Това е увеличение с 15% през първото тримесечие на 2011 г.

Много различни медии искат да увеличат своята „хапка“ от тази голяма и нарастваща „торта“ от приходи. Въпросът е, кой има предимство в това сравнително нова рекламно пространство?

Смятаме, че е важно да погледнем в историята, което да ни помогне да разберем бъдещето.

От момента, в който е изобретена печатната машина/преса, се въвеждат правила, които важат за отпечатваното съдържание. Вместо постоянно да се говори на някаква сцена/място пред някого, печатните медии се превръщат в единствения начин да предадеш информацията/съдържанието през деня. Вестниците са притежавали и са разпространявали голяма част от съществуващото съдържанието, преди да бъдат изобретени електронните медии.

Когато първите лицензирани радиостанции се появяват в ефир, много от първоначалното съдържание се взима направо от вестника, понякога се чете дори дословно. В крайна сметка, първите радиокомпании понякога са били собственост на издателите на вестници. И изведнаж някой осъзнава, че добрата радиопрограма не трябва да изглежда по този начин. Разработват се радиопредавания, и така съдържанието в тях става най- важното. Никой не продължава повече да чете вестника по радиото.

Тогава идва телевизията, и първото нещо, което се случва, е правенето на „радиопредавания“ по телевизията. В началото зрителите виждат човек, стоящ зад микрофона, четящ съдържанието на шоуто. Този човек с гласа си се опитва да повлияе върху зрителите. След това някой осъзнава, че доброто съдържание на телевизията не трябва да изглежда по този начин. Разработват се оборудване и устройства, които позволяват да се отиде на определено място, и да се показват различни неща, което става нещо съвсем ново като съдържание в телевизията. Това съдържание става предпочитано и никой не продължава повече да чете само текстове пред камерата.

50 години по- късно се появи и Интернет. И така, какво се случва? Вестниците публикуват тяхното печатно съдържание в Интернет. Радиостанциите пращат своето аудио съдържание в Интернет. Телевизионни станции показват своето телевизионно съдържание в Интернет. Точно както и в миналото, това (старо по тип) съдържание няма да оцелее в тази нова среда срещу новия конкурент, какъвто става Интернет. Успешни (победители) ще бъдат тези, които приемат факта, че Интернет е изцяло двупосочно улица. Съдържанието трябва да се създава така, че да се възползва от предимствата на тези нови интерактивни възможности. Затова не е много трудно да се предскаже, че най-интерактивното съдържание в крайна сметка ще бъде най- печелившото съдържание.

В известен смисъл хубавото за съществуващите електронни медийни компании е, че имат огромно предимство пред чисто цифровите оператори. Тези електронни медии имат хора и съдържание, които може да бъдат използвани за интернет средата. Така разходите, направени за съдържанието на електронните медии, се използват за разпространение по няколко медийни платформи, и така компаниите генерално намаляват разходите си. Същите тези електронни медии притежават още нещо, което липсва на „чистите“ Интернет играчи- съществуваща аудитория, която да се ангажира с всички тези нови медийни платформи.

Посоченото тук е част от промените, които трябва да се отчитат в управлението на цифровите медии. На медийните компании им предстои дълъг път, за да определят идеалното съдържание, което трябва да се осигури на мултимедийните интреактивни платформи на бъдещето.

P.S. Какво е определението на „интерактивност“? Тук често се допуска грешка.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design