Доходи по време на криза и тяхното използване- част 1.

Incomes_Expenditures

В условията на криза осигуряването на високи доходи не винаги е възможно. Този процес става по- сложен, и подходът към осигуряването на необходимите и достатъчни доходи се променя.

Възможността за получаване на високи възнаграждения намалява по ред причини- основната е свиване на растежа на брутния вътрешен продукт. Така приходите във фирмата, в която работите вероятно не нарастват със същите темпове, както в минали години. Може и да няма растеж.

Затова често може да се чуе: „Трябва да ти запазя заплатата на това ниво поне 1 година, или се налага да ти намаля или премахна бонусите. Ако си съгласен, разбира се, но друга възможност просто няма засега.“

От друга страна започващите работа често не могат да разчитат на високи стартови заплати.

Така че нека да погледнем към реалните съществуващи доходи от гледна точка на разпределението им, тяхното използване и изразходване.

Следващият анализ е предназначен да покаже, че в условията на дадени доходи, които може да бъдат слабо или по- силно променяни през следващите години, следва да се обърне внимание на разходите. Моделът, който е представен в табличките по- долу показват какво може да се случи, ако разходите се задържат по- малки от приходите (доходите). Целта на този модел е да разкрие как сегашното състояние на стагнация в доходите може да се преодолее единствено по пътя на оптимизиране на разходите, очакваното постепенно нарастване на доходите всяка следваща година, и контролирането на разходите в рамките на притежаваните доходи.

Вариант 1- оптимистичен. При този вариант се приема, че чистият годишен доход е 8,000 лв. Нарастването на доходите годишно е 15%, а на разходите- 10%. Приема се, че първата година доходите и разходите са равни.
Доходи, лв.- растат 15% годишно
Год. 1- 8,000
Год. 2- 9,200
Год. 3- 10,580
Год. 4- 12,167
Год. 5- 13,992
Год. 6- 16,091

Разходи, лв.- растат 10% годишно.
Год. 1- 8,000
Год. 2- 8,800
Год. 3- 9,680
Год. 4- 10,648
Год. 5- 11,713
Год. 6- 12,884

Чист остатък за 6 години- 8,305 лв (което е повече от дохода през 1-та година).

Остатък в банка на края на 6-та година- 8,803 лв. при ЛП % в банка 5% .

Както се вижда, след пълен 5- годишен период (на края на 6-та година) годишният доход се увеличава двойно в сравнение с първата година, и чистият остатък е малко повече от дохода през годината, когато сте стартирали 5 годишния период. Има допълнителна полза, ако неизразходваната част от дохода е на банков влог- още допълнителни към 6% върху чистата сума, която е останала през 6-те години настрана.

Вариант 2- песимистичен. При този вариант се приема отново, че чистият годишен доход е 8,000 лв. Нарастването на доходите годишно е 8%, а на разходите- 4%. Приема се, че първата година доходите и разходите са равни.

За 5- годишен период заплатата се увеличава с 50% (по- малко отколкото при вариант 1, но е нещо, следователно при песимистичния вариант двойно увеличение на заплатата е възможно за 10 години).

Чист остатък за 6 години- 5,624 лв (което е повече от половината на дохода през 1-та година).

Остатък в банка на края на 6-та година- 5,986 лв. при ЛП % в банка 5% .

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design