Архив за ‘Фокусирани консултанти по продажбите’ категория

Управление на времето за повече продажби.

Източник: По идея на The Brooks Group.

Консултантите по продажби, които се радват на дългосрочни успехи, са обикновено интелигентни инвеститори на своето време.

Каква е средата, в която работи консултантът по продажбите?

Ето основните фактори, които влияят върху резултатите на консултанта по продажбите.

Управление на времето и на клиентите.

Фокусиране в продажбите Не можеш повече да си позволяваш нарастване на енергията за развитие на твоите клиенти, без да имаш план за фокусиране.

VITO не означава само „дон Корлеоне“.

Източник: Getting to VITO. 10 Steps to VITO’s Office. Published by John Wiley & Sons, Inc., 2005.

Sellng to VITO

Какво тогава означава VITO ?

Нежеланието за срещи е убиецът на доходите на консултанта по продажбите.

Източник: Една история, разказана от Пол Уейлънд (Paul Weyland)- добре познат „гуру“ на продажбите реклама в радиостанциите www.paulweyland.com .

Sales_Enhancement

Тръгвахме си след среща с клиента ми. Обядвахме заедно. Докато вървяхме към паркинга, видях тълпа от хора…

Топ 40 за успех в продажбите

Източник: Sean Luce- Top 40 List for Sales Success

sales_success Това е списък, който ми служи ежедневно да не забравям какво може да ми помогне да продавам повече.

Кога и защо не трябва да се отговаря на всички въпроси.

Източник: Роман Подкопаевь. 10 способов удвоит продажи в В2В. 2013.

do-not-answer-all-questions И така- защо не си струва да се отговаря веднага на всички въпроси, които се задават на консултанта по продажбите от евентуален купувач?
Нека да обърнем внимание на работния процес, и то на отговорите на писмата по Е-мейл.

Пълен списък на грешки на консултантите по продажбите.

Източник: Connor, Tim, 91 mistakes smart salespeople make : how to turn any mistake into a successful sale / Tim Connor.

Списъкът съдържа 91 грешки.
Грешките са анализирани в 7 раздела.

Още за грешките на консултантите по продажбите.

Източник: Connor, Tim, 91 mistakes smart salespeople make : how to turn any mistake into a successful sale / Tim Connor.

Нека да се запознаем с още една класификация на най- големите грешки на консултантите по продажбите.

Имате МАЛКО клиенти?

Източник: Роман Подкопаевь. 10 способов удвоит продажи в В2В. 2013.

Как мислите- колко клиенти може да обработва един консултант по продажбите?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design