Кодекс на купувачите.

Купувачи

Права на купувача.

1.Потребностите на купувача са на първо място.
2.Купувачът има право на информация по начин, по който желае да я получи.
3.Има право да се запознае с предимствата и недостатъците на покупката.
4.Има право на справедлива цена и на честност при договорянето.
5.Има право на уважение към нея/него.
6.Има право на внимание.
7.Има право да бъде консултиран.
8.Има право да получи обективен съвет.
9.Има право да се спазва поверителност.
10.Има право да получи професионална компетентност и почтеност.
11.Има право на удобство и доверие.
12.Има право да прекрати покупката.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design