Клиентите са по- обучени.

Автор: Пламен Радински

В предишна публикация бяха определени основните 4 характеристики на клиентите в съвременните пазарни условия.
Ето и първата от тях- „Клиентите са по- обучени“ относно нашите продукти и услуги, нашата конкуренция, нашето място на пазара.
Те са страхотно добре информирани относно цените и ценовата еластичност.
Те са наясно, че пазарът се е променил и по-голяма част от него вече се е превърнала в пазар на КУПУВАЧИ, а не на КОНСУМАТОРИ.
Те изискват висока подготовка от страна на консултантите по продажбите, и то не само за услугите и продуктите, а и за бизнеса въобще:
-Какво е (например) влиянието на Вашия продукт?
-С какво продуктът влияе за разрешаване на проблемите на клиентите ви?
-Какви са разходите ви?
-Какви са печалбите ви?
Затова- КОНСУЛТАНТИТЕ трябва да ПОВИШАТ своята подготовка относно бизнеса, ценообразуването, разходите и т.н.
Защото клиентите ПОЗНАВАТ вашия бизнес толкова добре, колкото и вие, а в някои области- и по-добре (например приходи, разходи, печалби).
В тази ситуация КОНСУЛТАНТИТЕ трябва също много добре ДА ПОЗНАВАТ бизнеса на клиентите си чрез използване на цялата възможна информация, която е навсякъде- Интернет, каталози, медии, лични контакти и препоръки и др.
Заради по-добрата подготовка на клиентите вие трябва ДА СТЕ също ПО-ПОДГОТВЕНИ.
Да сте сигурни, че винаги сте точни във взаимоотношенията си с клиентите, че винаги навреме сте във връзка с тях, че сте с точната и правилната информация при тях.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design