Клиентите са ПО-ПРЕТЕНЦИОЗНИ.

Автор: Пламен Радински

В предишна публикация бяха определени основните 4 характеристики на клиентите в съвременните пазарни условия.
Ето и ТРЕТАТА от тях- „Клиентите са по- претенциозни“.

Клиентите искат да „получат ПОВЕЧЕ срещу ПО-МАЛКО”.

Да не забравяме, че в повечето бизнеси пазарите са „пазари на купувачи, а не на консуматори”.

Например, защо много производители произвеждат за чужбина? Ами защото им е ПО-ИЗГОДНО. Не ги интересуват потребителите (крайните консуматори), а кой ще им поръча да изработят, т.е. кой ще им купи продукцията, а след това той да си я пласира.

„Затова, като си говоря с теб, уважаеми г-н/г-жо консултант, аз мога да искам много от теб, защото моят бизнес е уреден, и на мен ми е лесно да искам да получа повече, срещу по-малко.”

Ето защо, нека консултантът да знае кога има работа с клиент, който е много взискателен. В този случай е много важно да се „предугадят” потребностите на клиента, без той да ги осъзнал още. ТОВА Е ТРУДНА ЗАДАЧА. Например някакви необходими организационни преобразувания в компанията му. Или изграждане на дистрибуторска мрежа. Или да се предвиди какво може да е положението в бизнеса 3,4 или 5 години по-късно.

Т.е. работейки с такъв клиент, ще се наложи консултантът да бъде „ПРОАКТИВЕН” и изпреварващ в някои неща.

ИЗВОД: Налага се да повишаваш своето ниво на компетентност и подготовка.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design