Как да максимизирам личните си постижения като консултант по продажбите?

Автор: Пламен Радински

Днешният вид на пазарите е много променен и различен, дори от това, което беше преди 4-5 години.
Има нови, по-различни типове клиенти, с нови, по-различни характеристики от предишните.
Клиентите в В2В сферата са МНОГО РАЗЛИЧЕН ВИД клиенти (те не са преки консуматори на продукти и услуги). Те формират пазара на КУПУВАЧИТЕ (а не на преките консуматори).
Те ЗНАЯТ МНОГО за нас и нашия бизнес, продукти и услуги.
Една от много важните характеристики на промяната в клиентите например е НАМАЛЕНАТА ЛОЯЛНОСТ. Днес много ЛЕСНО МОЖЕШ ДА ЗАГУБИШ клиент.
Пазарът днес е доволен от пренасищането с прекрасни продукти и услуги.
Клиентите прекрасно осъзнават, че имат много повече възможности отколкото са ТВОИТЕ, които им предлагаш. Т.е. те могат да избират между много доставчици.
Днешните променени клиенти могат да се охарактеризират със следните 4 НОВИ характеристики:
1.Те са по-добре обучени.
2.Те са по-малко лоялни (по трудни са).
3.Те са по-претенциозни, по-взискателни, и търсят повече.
4.Те са по-чувствителни.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design