Постиженията в образованието могат да се свържат с три гена

Автор: Грегъри Кристоф-Educational Achievement Could Be Linked To Three Genes, Study Finds 2  преплетени спираловидни нишки

Дали (и с какви резултати) един ученик/студент ще завърши гимназия или ще получи степен от колеж може да зависи отчасти от генетични фактори, които не се поддават на контрол, показва национално проучване сред хиляди американци.
В доклада от проучването, който се появи в юлския брой на списанието „Developmental Psychology- Психология на развитието“, изследователите определят три гена - DAT1, DRD2 и DRD4, които са свързани с регулиране на вниманието, с мотивацията, с насилието (невъздържаността, грубостта), с когнитивните (познавателните, за възприемане) умения и с интелигентността.
„Възможността да се покаже, че специфични гени са свързани по някакъв начин с образователните постижения е голяма стъпка напред в изясняването на пътищата за развитие сред младите хора“, заяви водещият автор на изследването Кевин Бийвър, според Science Daily. Бийвъре професор в Колежа по криминология и наказателно правосъдие в Държавния университет във Флорида.
Въпреки че предишни изследвания са проучвали връзката между гените и интелигентността, до този момент нито един ген с влияние върху постиженията в образованието конкретно не е бил идентифициран, се казва в проучването.
Бийвър и колегите му изследвали данни от проучване, продължило повече от 10 години, на национална представителна извадка на американците, записали основно или средно образование през 1994 и 1995.
Източник на данните е Националното дългосрочно проучване на здравеопазването за подрастващите, което е продължило до 2008 г. Участниците са предоставили ДНК проби, дали са интервюта и са полълнили въпросници с цел да се „направи оценка на здравния статус на подрастващите и да се проучат различни прояви на тяхното поведение, свързано със здравето им.“
Гените, свързани с образователните постижения са:
-допамин (transporter-превозвач),
-и рецепторни гени.
Въпреки че всеки човек притежава тези гени под някаква форма, съществуват молекулярни различия в гените, наречени алели, които са различни при всеки човек. Определени алели са свързани с по-високи нива на постиженията в образованието.
Ефектът от гените има вероятностен характер. Т.е. не става дума, че някой се повлиява, а друг- не от такива гени. Наличието на определени алели повишава вероятността от увеличаване на образователното равнище, но никой не е гарантиран в това.
„Нито един ген не може да каже „Сали ще завърши гимназия“ или „Джони ще получи колежанска титла“, посочва Бийвър в изявление.
Възможността образователните постижения да са „под значително генетично влияние“, заключава докладът, „се развива от съществувалото табу по този въпрос, до общо възприемане от хората за влиянието на гените върху образователните постижения.“ a

Забележка от блогъра: Отпадането на това табу отваря много нови интересни възможности. Много неща ще могат да се изследват вече за индивида предварително. И сигурно няма да е само това

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design