Високите доходи на хората в Словения.

Република Словения е държава в Югоизточна Европа. Граничи с Италия на запад, Адриатическо море на югозапад, Хърватия на юг и изток, Унгария на североизток и Австрия на север. Територията на страната е 20 273 km2 и има население от малко над 2 млн. души. Словения е парламентарна република и е член на ЕС и НАТО.

Първата държава на словенците — Карантания, е образувана през 7 век. През 745 г. тя губи своята самостоятелност и пада под властта на баварците. Повече от 1200 години словенците нямат независимост. Съвременната словенска държава възниква на 25 юни 1991 г., след разпада на бивша Югославия.

Словения е развита страна и по БВП на глава от населението е на първо масто сред славянските държави и страните от бивша Югославия, и от бившия Вършавски договор. Брутният вътрешен продукт на глава от населението през 2010 възлиза към 25 000 щатски долара. Почти 2/3 от работоспособното население е заето в сферата на услугите и почти 1/3 в промишлеността и строителството.

Днес Словения е най-богата от страните, които през 1990-те преминават от планова към пазарна икономика. Присъединява се към Европейския съюз през 2004 г. и приема еврото в началото на 2007 г., което допринася за големия икономически растеж. Сегашният БВП на глава от населението е 84% от средното ниво за ЕС. Въпреки че Словения при прехода преминава през сложен и рисков път, благодарение на тогавашните си политици и икономисти успешно се интегрира икономически до Европа и сега е една от богатите страни в Европейския съюз.

Икономическата криза засегна обаче и икономиката на Словения. През 2012 се появиха симптоми на рецесия. Растежът на БВП спадна.

Независимо от влошените макроикономически данни, животът в тази страна явно е добър за хората въпреки трудностите, с които се сблъскват. Впечатления за това можете да се привобиятот видеото, което показва сцени от едно малко словенско селце- Hrase, на 500 метра от магистралата към Австрия, и на 30-на км от Караванкин тунел в Алпите.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design