Тест в полза на клиентите.


Консултанти по продажбите на много компании преминават през сериозни обучения, които са организирани така, че да допринесат за повече стойност при работата им с клиентите. С тези консултанти се работи постоянно за тяхното развитие.
Ето един тест, с който клиентите може да оценят удовлетвореността си от работа с консултантите по продажбите, дори да бъде използвано и за вътрешен тест.
При попълването на теста използвайте следните оценки:

4- Абсолютно съгласен; 3- По- скоро съгласен; 2-Частично съгласен; 1-Несъгласен.

Резултати между 58-64 са добри. Резултати над 64 точки са отлични.

1. ___ Моят (нашият) консултант по продажбите използваше подходящи маниери и бизнес етикет с всеки, с който се срещаше в нашата компания, включително с рецепционистите и асистентите.

2. ___ Моят консултант по продажбите изпращаше предварително дневния ред, за да ми помогне за нашата среща.

3. ___ Моят консултант по продажбите описваше целта на нашата среща още в първите 2 минути.

4. ___ Моят консултант по продажбите идваше навреме на срещата ни.

5. ___ Моят консултант по продажбите беше спретнат и добре облечен.

6. ___ Моят консултант по продажбите и аз имахме среща, която протече повече като разговор и обсъждане, отколкото като обикновено презентиране.

7. ___ Моят консултант по продажбите беше заинтересуван много повече от развитието на моя бизнес, отколкото от обикновената продажба на продуктите или услугите на Компанията му.

8. ___ Моят консултант по продажбите задаваше съществени въпроси, за да определи моите цели, проблеми, болки и/или желания.

9. ___ Моят консултант по продажбите слушаше добре, и аз чувствах, че той/тя осъзна в каква ситуация се намирам.

10. ___ Моят консултант по продажбите си водеше бележки по време на разговора.

11. ___ Моят консултант по продажбите осъществяваше добър и откровен контакт с очи.

12. ___ Моят консултант по продажбите демонстрираше удоволствие от присъствието му при мен.

13. ___ Моят консултант по продажбите ми достави допълнителна стойност, след като ми даде информация, която аз нямах преди нашата среща.

14. ___ Моят консултант по продажбите направи обобщение на срещата ни в самия край и направи предложение каква да бъде следващата ни стъпка.

15. ___ Моят консултант по продажбите не ме притискаше и не използваше манипулативни тактики, за да се съглася на покупка.

16. ___ Моят консултант по продажбите е в състояние да „говори за бизнес“, вместо просто да говори за своя продукт/услуга.

17. ___ Моят консултант по продажбите използваше технически средства и необходимите описания, за да ми демонстрира своите продукти/услуги, но не прекали с това.

18. ___ Моят консултант по продажбите е човек, с който аз се чувствам удобно, приемайки го като колега.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design