Още за грешките на консултантите по продажбите.

Източник: Connor, Tim, 91 mistakes smart salespeople make : how to turn any mistake into a successful sale / Tim Connor.

Нека да се запознаем с още една класификация на най- големите грешки на консултантите по продажбите.

1.Те говорят твърде много.
2.Те дават информация преди те самите да получат необходима такава.
3.Те не наблюдават и не различават ранните сигнали на интерес на клиента.
4.Те не успяват да преодолеят възраженията на клиента, а така също и своите пропуски.
5.Те продават, когато трябва да представят, и представят, когато трябва да продават.
6.Те не слушат и не си водят бележки, когато клиентът говори.
7.Те вмъкват своите виждания и предразсъдъци за стойността на своя продукт в процеса на продажбата.
8.Те не „четат“ ефективно сигналите на купувача и не действат по правилния начин в правилния момент.
9.Те продават характеристи и цена, вместо стойност и преимущества за клиента.
10.Те не си водят подробни отчети, и не оценяват своите достижения и загуби.
11.Те не работят достатъчно упорито, така че да запазят своя бизнес.
12.Те не поставят искане за приключване на продажбата.
13.Те се фокусират повече върху крайната цел от продажбата, отколкото да изградят взаимоотношения с клиента.
14.Те не инвестират достатъчно време и пари в своето собствено развитие.
15.Те объркват важността на своите знания с това да проявяват загриженост.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design