Анатомия на продажбите


Подготвеният консултант по продажбите знае и умее:

Да ОТКРИВА хората, които искат да КУПЯТ това, което ПРОДАВА;
По НАЙ-ЛЕСЕН начин да се срещне с тях;
Да им направи ДОБРО впечатление;
Да ПОСТИГНЕ разбирателство;
Да НАМАЛИ напрежението, и да УВЕЛИЧИ доверието между тях и него/нея;
Да си ИЗГРАДИ съвместно добри ВРЪЗКИ;
Да си ВЗАИМОДЕЙСТВА и си СЪТРУДНИЧИ по най-добрия начин (Да има непресъхващи Фуния или Тръбопровод на продажбите, постоянно запълнено „Виенско колело“);
Да КВАЛИФИЦИРА и/или ДИСКВАЛИФИЦИРА смело;
Да РУШИ “стени”;
Да ИЗПРАЗВА “кошчета”;
Да СЛУША повече, отколкото да говори;
Да ЗАДАВА правилните въпроси;
Да ПРЕДОСТАВЯ алтернативи;
Да ПРЕДЛАГА стойностни решения;
Да е КРЕАТИВЕН/креативна;
Да не ЗАБРАВЯ, че хората КУПУВАТ, и МРАЗЯТ да им БЪДЕ ПРОДАВАНО;
Да ПРИЕМА тревогите на КЛИЕНТИТЕ;
Да се СПРАВЯ с техните ВЪЗРАЖЕНИЯ, но не да ги отхвърля, а да ги УПРАВЛЯВА и ПРЕНАСОЧВА;
Да ОЛЕКОТЯВА приключването на продажбите- успокоявайки страховете и тревогите на клиентите;
Да ПОЛУЧАВА по време на срещите си полезни насоки към други потенциални клиенти (NETWORKING и референции);
Да ЗАВОЮВА подходящи ПРЕПОРЪКИ от доволни клиенти към техни познати, а и изобщо да се стремим към завоюване на ОТЛИЧНА РЕПУТАЦИЯ;
Да ЗАПАЗВА позитивен дух, висока мотивация, високи цели, отлична организация на времето и максимално полезно използване на всички други ресурси на компанията, чийто продукти/услуги продава.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design