Управление на времето за повече продажби.

Източник: По идея на The Brooks Group.

Консултантите по продажби, които се радват на дългосрочни успехи, са обикновено интелигентни инвеститори на своето време. Те гледат на управлението на своето време от гледната точка на клиента, а не само от своя гледна точка.

Изискванията на клиента за използване на времето
Клиентите се налага да изпълняват повече неща, отколкото тяхното време им позволява. Те са винаги толкова заети, за да губят време да правят нещо, което те наистина не желаят да правят. Те приветстват консултантите по продажбите, които са фокусирани върху техните нужди, вместо върху опитите да им бъде продадено нещо.

Всичко започва със СЛУШАНЕТО.
Добрите консултанти по продажбите са отдадени изцяло на слушането, и показват това чрез тялото си и очите, чрез израза на лицето си и с жестовете си, че слушат с разбиране това, което казва клиента.

Други ценни качества на КОНСУЛТАНТИТЕ по продажбите, за уважаване на времето на клиента:

  • Никога не прекъсват клиента. От друга страна, са готови всякога да бъдат прекъснати.
  • Насочват своята презентация към нуждите и желанията на клиента, а не към своите нужди и желания.
  • Избягват противоречия, които няма да могат да посрещнат със съществуващи факти.
  • Изграждат увереност и доверие относно значимоста на тяхното предложение, и така преодоляват страха от купуване у клиента.
  • Увеличават ентусиазма на своя клиент чрез фокусиране върху решенията и възможностите, вместо върху възраженията и последствията.
  • Маркетинговата стратегия е тази, която ви отвежда до вратата на клиента. Подгответе се с вашата стратегия за продажбите обаче, когато влезете вътре.
  • Бъдете човекът с най- много информация и който знае как да я използва, за да се откроиш от тълпата на пазара.
  • Вие трябва да посрещате реалностите на живота, но да сте готов и да следвате вашата лична линия, аз да успявате като консултант по продажбите.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design