Николай Василиевич ГОГОЛ за предприемачеството.

Руският писател Николай Василиевич ГОГОЛ (1802-1853) е известен с произведенията си „Мъртви души“, „Ревизор“, „Женитба“, „Шинел“, „Тарас Булба“ и още 15 други.
В „Мъртви души“ той осмива упадъка на руското общество, но същевременно с това е имал идея да покаже и позитивното в руското общество. За съжаление замисленият 2-ри том е бил почти изцяло унищожен от самия автор преди смъртта му. Той изгаря по- голяма част от написаното. А третият том така и е останал ненаписан.
Та ето част от по- неизвестните страници на „Мъртви души“, които звучат съвременно и днес, и са съвсем актуални и в днешния икономически живот.
Помешчикът Костанжогло е олицетворение на вярата на Гогол за перспектива в руското общество. Костанжогло е антипод на мъртвите души Чичиков, Манилов, Собакевич, Коробочка, Ноздрев, Плюшкин.

Ето какво казват за Костанжогло при неговото представяне:
„Не можете намери по-добър стопанин. В десет години издигна имението си дотам, че вместо трийсет, сега получава двеста хиляди.“

А ето и речта на Костанжогло за забогатяването:
„Да, трябва да имаш обич към труда. Без това нищо не може да се направи. Трябва да обикнеш стопанството, да! И, повярвайте, това никак не е трудно. Измислили хората, че в село било мъка… Та аз бих умрял от мъка да прекарам само един ден в града тъй, както прекарват те в тези свои глупави клубове, кръчми и театри. Глупци, магарешко поколение! Един стопанин не може, няма време да се отегчава. В неговия живот няма нито един пръст празнота — всичко е пълно. Самото това разнообразие в работата — и при това каква работа! Работа, която наистина възвишава духа. Както и да е, но тук човек върви наред с природата, с годишните времена, той е съучастник и събеседник на всичко, което става в творението. Вижте работата през цялата година: как още преди да настъпи пролет, всичко вече е нащрек и я чака: подготовката на семената, сортиране, премерване зърното по хамбари, изсушаване, определяне новите участъци земя. Всичко се преглежда отнапред и всичко се пресмята още в началото. А като се разпука ледът и протекат реките, и изсъхне всичко, та земята почва да бухва — из градини и бахчи заработи мотиката, а по нивята ралото и браната, садене, сеитби и посеви. Разбирате ли що е това? Дребна работа! Бъдещата родитба сеят! Сеят блаженство за цялата земя! Прехраната на милиони хора! Сетне настъпва лято… Почва да се коси, да се коси… После изведнъж закипява жетва: след една ръж иде друга ръж, а после пшеницата, ечемикът, овесът. Всичко кипи, не може да се пропусне нито минута: и двайсет очи да имаш, за всички има работа. А като се свърши всичко и почне да се вози на гумното, да се трупа на кладни, па есенна оран, поправка на хамбарите за през зимата, на сушините, на оборите и в същото време всички женски [работи] и като направиш сметка на всичко и видиш какво е направено — та това е… А пък зимата! Вършитба по всички гумна*, превозване овършаното жито от сушините в хамбарите. Ще идеш на воденица, на фабрика, ще идеш да надзърнеш на работния двор, ще идеш да видиш и мужика, как се блъска там. Да, за мене, ако един дърводелец владее секирата добре, аз просто съм готов да стоя пред него два часа: тъй ме весели работата. А пък като видиш още и с каква цел се върши всичко това, как всичко около тебе се умножава и умножава, принасяйки плод и доход, аз дори не мога и да разправя — какво става у тебе. И не за това, че се увеличават парите. Парите са си пари. Но защото всичко това е работа на твоите ръце, защото виждаш, че ти си причината на всичко, ти си творецът и от тебе като от някакъв маг навсякъде се пръска изобилие и добро. Та къде можете намери такова наслаждение? — каза Костанжогло и лицето му се изправи нагоре и бръчките му се изгубиха. Като цар в деня на тържественото си коронясване той цял сияеше и от лицето му сякаш лъчи излизаха. — В цял свят не ще намерите такова наслаждение! Тук именно човек подражава на бога; бог е оставил за себе си творчеството като най-висшата от всички наслади и иска от човека да бъде също такъв творец на благоденствие наоколо си.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design