Влиянието на образованието върху доходите в бизнеса

Източник: Блогът на Андрей Зюзиков
business&education
Ето какви тенденции в съвременното образование съществуват днес както във вузовете, така и в компаниите. Днес компаниите, които обръщат внимание на обучението на своите сътрудници, постигат по- успешни резултати.
В свят, в който управлява интелектът, следва да се промени определението за образованието и професионалната подготовка. Все още се смята за нормално съществената част по образованието да се осъществи до към 25 години. Счита се, че чрез натоварване на личността със знания в ранна възраст може след това лесно да се преживее през следващите четиридесетина години под влиянието на тези знания, а след това ние на никой повече няма да сме нужни.
Такъв подход към обучението е довел до това, че повечето хора не смятат, че трябва да учат повече в своя живот. Образованието се приема за общо и еднакво за всички, а не да бъде индивидуално и специализирано. Не се придава значение на този факт, че образованието не е само запълване на главите на хората с данни. Образованието е усещане. Образованието е лична работа.
В днешно време, когато конкурентните предимства се преместват в нематериалната сфера, където се води борба между нивата на интелекта, образованието трябва да стане постоянно и през целия живот. С помощта на образованието се води конкурентната борба. Всяко работно място трябва да стане учебна зала. Ако бизнесът иска да привлече и задържи най- добрите, той трябва да ги учи. Както споделя Джеймс Симс, управляващ Cambridge Technology Partners: «Повечето хора по време на своята кариера сменят до 7 работодатели, които може да се приемат за инвеститори в тяхната кариера.“ Компанията на Симс инвестира 7% от своите приходи в обучението на своите сътрудници, което е 18 пъти повече, отколкото средна американска комппания.
Служителите в компаниите акумулират знанията по- бързо, отколкото научните организации- в някои случаи и до 100 пъти по- бързо.
Компаниите създават свои собствени университети.
В света съществуват хиляди такива заведения, те са практически във всички отрасли.
Като цяло Харвард може да спи спокойно. Обучението в тези „бизнес- университети“ не застрашава обучението, което предоставя Харвард. Например университета „McDonalds’ Hamburger University“ в град Оак-Брук, щат Иллинойс, не изглежда привлекателен като академично място. Но за 45 години от своето съществуване той е подготвил над 80 000 специалисти, в него работят 30 преподаватели, и програмите за обучение са на 22 езика.
Скептиците може да вдигат рамена по повод на самата идея за Hamburger University или Disney University, но самото увеличаване на броя на такива заведения показва, че големите корпорации са настроени много сериозно на тази тема. Така например, най- известен в това отношение е корпоративният университет на компанията Motorola University, наричан в самата компания „инструмент за обновяване“. Той осигурява 550 000 студенто-дни през годината на стойност 170 милиона долара. Всеки от 139 000 сътрудници на компанията може да получи не по- малко от 40 часа подготовка през годината. Компанията има също така разработена собствена програма МВА. Разходите за всичко това се възвръщат многократно- в Motorola са изчислили, че всеки доллар, вложен в обучението на сътрудниците, им носи 33 долара печалба!
Под влияние на изменените изисквания към образованието се изменят и самите образователни заведения. „Университетите няма да оцелеят. Бъдещето е извън границите на университетските градчета и учебни аудитории. Задочното обучение набира скорост“- това са думи не на кой да е, а на гуруто Питър Дракер. Още през 1984 година футуристите Стен Дейвис и Джим Боткин са предвидили: „Училището на бъдещето не е самото здание, дори не е и самото училище.“
Технологиите революционизират образованието. Традиционните учебни учреждения- университетите и бизнес- школите- не могат да направят нищо, когато новите фирми на обучение са взели инициативата. Скоро всички най- големи корпорации ще навлязат в образователния бизнес. Медиагрупата Pearson, която е закупила през 1998 година от издателството Simon & Schuster за 3,6 миллиарда долара техния бизнес със сравочници, делови и професионални издания, счита за своя най- важна придобивка именно образователния бизнес. „Образованието е един от най- бързо растящите отрасли на нашето време“- казва генералният директор на Pearson Марджори Скардино. Неговото решение за фокусиране в медийната и образователната сфера е довело до продажба на активи, които са били свързани с други дейности (например, музеите на мадам Тюсо), и закупуване на други образователни и издателски компании.
Microsof, Disney и News Corporation също внимателно се оглеждат за новите възможности в тази сфера. Майкл Милкен, големият комбинатор на high-yield bond, наричани още „боклук“-junk bond, след излизането си от затвора инвестира в области като образование, медицина и нови технологии. Той гледа в бъдещето.
В резултат на ураганната активност в образователната сфера сериозни промени е претърпяла и самата същност на обучението, и тези промени продължават. Обучението все по- често започва да се приема като дейност за цял живот, и все повече да се индивидуализира.
Поради това, че много от знанията не могат да се предадат само с думи, образованието не може да се ограничи в рамките на учебната зала. Необходимо е обучение на работното място. Последното не може да бъде само място за работа, а място и за зареждане на мозъците. Четенето на книги и слушането на лекции трябва да се съчетава с подобряване на работните процеси и общуване с колеги. Развитието е тясно свързано с наставничеството и предаването на знания към учениците, и задачата на лидерите е създаването на нови лидери. Лидерите трябва да са препълнени от знания, и да ги предават на другите. Вече няма разлика между ученето, работа и живота- това е част от един процес.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design