По- нестандартен поглед към човешките ресурси (HR).

Всички ставаме активни свидетели на нов начин на огранизация на работния процес.
„Омеква“ разликата между предприятието и неговите доставчици, партньори, клиенти и дори конкуренти. Това е отчасти благодарение на лекотата, с които наличните технологии- мобилни компютри, социални мрежи и уеб-базирани модели на доставка, ни помагат да работим по по-различен начин, отколкото в преди познатата организационна структура.

И това е ясно отразено в отношението към надомната и мобилната работа- както по отношение на гъвкавите трудови договори, както и за свързване и достъп до информация. Така работата се превръща в нещо, което не е само мястото, където отиваш.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design