Онбордингът в помощ на бизнеса


Търсиш нова работа?
Искаш нова работа?
Как да си намериш нова работа?
Как да се справиш по- добре с новата работа?
Как да получаваш повече?

Онбордингът (Onboarding), известен също като организационна социализация, се отнася до механизъм, чрез който се цели новите служители да придобият необходимите знания, умения и поведение, за да станат ефективни членове на организацията. Тактиките, които се използват в този процес, включват официални срещи, лекции, видеоклипове, печатни материали, или компютърно-базирани насоки за въвеждане на новодошлите в тяхната нова работа и в организацията.

Изследванията показват, че тези техники на социализация водят до положителни резултати за новите служители, като например по-висока удовлетвореност от работата, по-добро изпълнение на работата, по-голяма организационна ангажираност и намаляване на стреса и на намерението да се откажат. Тези резултати са особено важни за организация, която иска да запази конкурентно предимство в условията на все по- голямата глобализация и мобилност на работната сила. В Съединените щати, например, до 25% от работниците са новодошлите, които ангажирани в онбординг процеса.

При търсенето на работа 2 страни на процеса- предлагащите и търсещите, след като се срещнат, и свържат, при евентуално по- нататъшно договаряне, се нуждаят еднакво силно от онбординга.

Онбордингът спестява много средства на работодателите, а също така им намалява риска от направените инвестиции за навлизане на работниците в професията. Освен това онбордингът максимизира възвращаемостта на инвестициите на предприятията в човешки ресурси.

Какво основно преследва онбордингът?
-Значително по- бързо адаптиране към новите условия на работа;
-Ясно осъзнаване на целите и задачите на новата длъжност;
-Намиране на най- ефективните пътища на решаване на задачите и постигането на целите;
-Разкриване и най- пълна реализация на ресурсите на служителя;
-Скъсяване на сроковете на започване на работа и постигане на максимална ефективност.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design