Ще бъде ли B2B маркетингът на потребителя следващото голямо нещо?

Източник: Tony Zambito- Will B2B User Marketing Be The Next Big Thing?

Вълната на дигиталните технологии и трансформация продължава да се разпространява. Поведението на купуване постоянно се променя. Взаимодействията между компаниите и техните клиенти са се променили завинаги. Купувачите са в настъпление. Те, с мощен нов глас, са упълномощени да влияят върху решенията за покупка

Нарастването на влиянието на потребителя

Цифровата технология влияе върху това как компаниите се организират и работят. Това означава организациите да живеят с проблемите на клиентите си. Организационното поведение и структури се трансформират. Един от резултатите е нарастването на влиянието на потребителя. На потребителите днес са предоставени повече възможности и постоянно нараства тяхното влияние като неразделна част от решенията за покупка. За първи път обърнах внимание на това, когато чух следното в едно интервю, отнасящо се до качеството:

„Ние имаме Комитет по планиране на технология, който периодически се събира на срещи. Каним различни потребители на няколко отдела. Те ни помагат да погледнем върху продуктите и доставчиците. Важно е да имаме реакцията на потребители и те да правят предложения. “ Вицепрезидент по бизнес технологии.

Горният цитат служи за доказателство, че гласът на потребителите става все по- силен и важен. Те участват все повече и повече в изследвания и оценки.

Повече от един аспект

Възходът на потребителя се проявява в повече от едно влияние. Ето няколко начина, чрез които влиянието на потребителе се увеличава:

Карти за обществени поръчки за покупка: Надзорници от потребителите са оправомощени с кредитни карти, които им позволяват да пазаруват онлайн, ако е необходимо.

По-стройни (плоски) организации: Цифровата технология дава възможност организациите да действат по- успешно чрез подобряване на своята хоризонтална структура, чрез което решенията на организацията да станат по- всеобхватни и потребителите да имат по-голямо влияние.

Цифрови платформи: Много цифрови платформи, предназначени за B2B, сега се усъвършенстват за множество части на компанията, включително за потребители на първа линия, а така също и за висши управленски нива.

Виртуалност: виртуалната работна сила продължава да расте. Повече работодателите вече осигуряват множество възможности, които виртуалният персонал има, относно технологията и помощ при купуването.

Размиване на границите между потребител и купувач: Свидетели сме на увеличаване на „консумацията“ в резултат на цифровата технология. Размиват се границите между нашите представи за купувач и потребител. Много от купувачите днес също са потребители. Да се мисли как използването, а така също как самите продукти и услуги ще помогнат на хората да постигнат целите си.

Въздействие

Тези развиващи се тенденции ще продължат похода на „Революцията на купувача„. Нашите представи за това как ние купуваме, продаваме, и създаване продукти или услуги, ще трябва също така да се адаптират и да се развиват. Въздействие ще се усети в много форми, като няколко от тях са следните:

Маркетинг на съдържанието: В B2B пространството, голяма част от маркетинга на съдържанието е ориентиран към продажбата и покупката. Да се ​​научиш как да развиеш аудитория от потребители, която те препоръчва, и също оказва влияние, ще бъде сериозно предизвикателство.

Продуктов мениджмънт и маркетинг на продукта: Традиционно сме виждали как продуктовия мениджмънт предава „щафетата“ на продуктовия маркетинг, когато процесът за разработване на продукта започне. Сега трябва да съществува постоянен баланс- препредаване, между двата процеса.

Активиране на продажбите: Продажбите ще се нуждаят от разширяване на тяхната роля в разбирането на пътя към покупката в рамките на компаниите- производители. Пренебрегването на участието на потребителите може да доведе бизнесите в задънена улица. Продажбите ще трябва да разбират не само перспективата на купувача, но и перспективата на потребителя също така.

Маркетинг на купувача: Това е една концепция, която е все още в началото си. Тя преди всичко е насочена към маркетинга на купувачите. Пренебрегването на подкрепата и влиянието на потребителите ще доведе до слаби резултати на програмите относно маркетинга на купувачите.

Изследвания на вътрешните прозрения на купувачите: В контекста на маркетинга, изследванията относно прозренията са ориентирани към купувачите- постоянни (customers, users) или инцидентни (buyers). Смесването на изследвания на базата на употребата, с развитието на инцидентните купувачи в постоянни, ще се превърне скоро във важен аспект на изследванията относно прозренията на купувачите.

Когато стартира за първи път персоналният маркетинг, акцентът беше поставен върху потребителите и информиране относно стратегия за продукта или софтуера. Линиите на разделяне бяха много ясни. Това разделяне послужи като катализатор за възникване на движение (на продукта) към хората, които купуват. През последните 15 години, тези линии се сближават. Наближава и времето на пресечната точка на тези две линии.

B2B маркетингът вече няма да бъде в състояние да пренебрегне потребителите като фактор при разработването на продукти, и купуването им. Ролята на потребителите в решението за покупка се разширява. Тяхното влияние се увеличава. Залогът за B2B производителите и за продавачите е в това, че притежават марка, и че ще познават „съзнанието“ на потребителите. Да не отчитате присъствието на потребителите ще означава, че вие може да нямате никакво присъствие.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design