Въпроси за анализ на нуждите на клиента от реклама.


Начална информация
-Информация за връзка с клиента;
-Бележки и проучване преди срещата:
*бележки от лично посещение и оглед;
*известна текуща маркетингова информация;
*проучване на дадения сектор.

Информация за фирмата
-Откога сте в този бизнес- кратка историческа справка.
-Ако бизнесът е нов, какъв е вашият предишен опит и област на познание/специализация.
-Какво ви харесва в този бизнес?
-Какво най-малко харесвате в този бизнес?

Информация за продукта
-Имате ли предвид/Вземате ли под внимание средното/общото ниво на качеството на вашите продукти? В горния край на скалата ли се намира? Или в долния край?
-Кои ваши продукти/категории най-добре се продават/ най-зле се продават?

Информация за клиента и бизнес/бранша, в който е той.
-Какви са насоките във вашия сектор?
-С какви предизвикателства се сблъсквате сега?
-Кои са конкурентите ви?
-Какви са предимствата им?
-С какви предимства вие ги превъзхождате?
-Кои са главните центрове/начини-?/ за постигане на печалба във вашия бизнес?
-По какъв начин се отличават клиентите на вашите конкуренти от вашите собствени?
-Защо клиентите пазаруват във вашия бизнес/имат бизнес отношения с вас/?
-Каква е вашата основна маркетингова търговска сфера?
-Откъде идват вашите клиенти?Доволни ли сте от това?
-Кой е типичният ви клиент?
*възраст;
*пол;
*приходи;
*месторабота;
*семейно положение.
-Кой е идеалният ви клиент? Кого искате да впечатлите?
-Променили ли са се вашите клиенти през последната година? В какво отношение?
*това добро ли е или лошо?
-Колко пари изхарчва типичният клиент по време на 1 посещение във вашия бизнес?
-Как отделният клиент би определил своя опит при пазаруване във вашия бизнес?
-Предвиждате ли някакви промени по отношение на конкуренцията? Нова конкуренция? Нови продукти?

Бизнес цели
-Развива ли се вашият бизнес по начина, по който вие искате? Ако не – защо?
-Имате ли ясна представа къде се намира вашият бизнес?
-Притежавате ли уникална позиция за извършване на продажби/за търговия?
-Какъв е основният ви бизнес имидж?
-Какъв имидж искате да имате?
-Кое е вашето най-голямо маркетингово и търговско предизвикателство?
*как се справяте с това?
*какви ресурси бихте желали да ангажирате/отделите за това предизвикателсто?
-Каква бизнес промяна бихте искали да видите през следващите 12 месеца?

Маркетинг/Реклама
-Коя е медията, която използвате в момента (отнася се и за използване на Интернет)?
-Коя от тях използвате най-често?
-За всяка медия, която използвате:
*колко често я използвате?
*какво харесвате в тази медия?
*какво най-малко харесвате в тази медия?
*каква е вашата обикновена месечна инвестиция в тази медия?
*какъв процент от вашия месечен бюджет представлява това?
-Как измервате ефективността от тези медии?
-Как рекламата въздейства върху вашите продажби?
-Какво възприемате като успешен резултат?
-Кои са датите и имената на вашите най-големи търговски събития?
-Кои са най-силните ви търговски събития и защо?
-Имате ли календарни или фискални годишни бюджети? Тримесечни планове?
-Колко време предварително правите плановете и стратегиите си?
*Базиран ли е планът върху продажбите от предната година или върху настоящите продажби, или се определя по някакви други критерии?
-Сумирайте вашите настоящи планове за следващата година.
-Кои са месеците с най-силни продажби? Тримесечия?
-Как развивате маркетинговите си бюджети?
-Коя е вашата маркетингова прицелна точка и посока?
-Има ли някакви специални общински събития или благотворителни акции, които подпомагате?
-Интересува ли ви участие в стратегически съюзи с други неконкурентни бизнеси?
-Бихте ли се заинтересували от предлагане на стока в замяна на съвместна промоция с неконкурентен бизнес?
-Как запазвате настоящите си клиенти и привличате нови клиенти?
-Как използвате интернет, за да развивате вашия бизнес?
-Какъв е рекламният ви бюджет?

Финални въпроси
-Има ли някакви сфери, които би трябвало да обсъдим и за които не сме говорили?
-Има ли и други хора, които участват при вземането на решения в областта на маркетинга и рекламата?
-Работите ли с рекламна агенция?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design