Четири ОКЕАНА на възможности в стратегията „Син Океан“

Снимка на син океан
Двете най-важни решения, които трябва да направи професионалният продавач когато изгражда своята стратегия по продажбите, са да определи:
-на кого продава,
-и как продава.

Нека се концентрираме днес върху това- на кого продаваме.

Моделът „4 ОКЕАНА на възможности“ е една реална възможност за по- високи доходи. Този модел е насочен към създаване на среда от клиенти в 4 възможни области, така че да бъдат приоритизирани времето и усилията към всеки възможен клиент, и управлението на клиентите да е по- ефективно.
Всяка от тези 4 области/групи от клиенти има своите ограничения и възможности за приходи и печалба. Когато познаваш в подробности тези клиенти, ще можеш по- ефективно да анализираш своя списък от клиенти и какво купуват. Ще можеш да си създаваш по- качествени възможности и резултати в продажбите. Ще ти помогне да взимаш правилните решения днес и да управляваш резултатите си от продажбите в бъдеще.

4-те ОКЕАНА на възможности могат да бъдат представени графично с помощта на 2 оси- хоризонтална и вертикална. По ХОРИЗОНТАЛНАТА ос ще се отчитат ПОТРЕБНОСТИТЕ на клиентите, а по ВЕРТИКАЛНАТА ще се отчита СЛОЖНОСТТА на решенията, които получават клиентите.

Четири квадрата, оформени от вертикална и хоризонтална оси

ПОТРЕБНОСТИТЕ може да се определят като:
-известни/ясни, изучени, познати, разкрити;
-неизвестни/неясни, неизучени, непознати, неразкрити все още.

СЛОЖНОСТТА на решенията за клиентите може да се определят като:
-решения с ниска сложност (прости)
-решения с висока сложност (сложни)

И така получаващите се 4 квадрата може да се определят като:
-Червен океан;
-Сив океан;
-Лилав Океан;
-Син океан.

Използването на модела на 4-те Океана е важна стъпка напред към използването на твоя пълен потенциал като продавач. В края на всеки работен ден се опитай да си отговориш на въпроса: В кой квадрат изразходвах най- много от моето време и какво влияние има това върху моите резултати за този ден. Какво трябва да променя, за да имам пълна полза от особеностите на моите клиенти.

Продължението е:
За Червен океан
За Сив океан
За Лилав океан
За Син океан

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design