Бюджетът за приходи от продажбите не е приказка за деца.

Източник: Lee Salz- How to Set Your Annual Revenue Budget, Not Write a Fairytale

Определянето на значим годишен бюджет за приходите от продажбите изисква сериозно оглеждане на числата и отговаряне на трудни и сложни въпроси. В следващата 1 минута можеш да научиш повече по тази тема.

Дошло е времето да се определи годишният бюджет от приходите във вашата компания. В повечето случаи определянето на очакваните приходи е фокусирано върху консултантите по продажбите в екипа, техните доказани възможности, приноса им към приходите, и очакваната им добра работа през настъпващата година. Данните в бюджета се задават непроменяеми. И изведнаж… Някой от най- добрите консултанти „изчезва“. И тогава историята за привидно изглеждащия иначе реалистичен бюджет се превръща в една „вълшебна“ и неосъществима приказка.

Когато задавате годишния бюджет за приходите, не ограничавайте своя анализ до вашите консултанти по продажбите, и погледнете върху числата от няколко гледни точки. Например, ако очаквате приход от 10 милиона долара през следващата година, основано върху приноса на екипа, моделирайте това число като съставено от приходи от нови клиенти, и от съществуващи клиенти; разпределете бюджета по тип на продуктите ви, и по съвкупност от тях; по вертикални пазари, които обслужвате и т.н. След това се „домотивирайте“ чрез някои „неудобни“ въпроси като:
• Какво ще се случи, ако ни напуснат някои от нашите ключови консултанти по продажбите?
• Кои от текущите клиенти рискуваме да загубим?
• Очакваме ли „подбиване“ на цената, което може да доведе то намаляване на средния приход от клиент?
• Какви промени може да настъпят в конкурентната среда, което да попречи да постигнем нашите цели относно приходите?
• Какви странични фактори могат да повлияят, така че бюджетът да стане нереалистичен?

Компании, които залагат своя бюджет за приходите си в зависимост от своите консултанти по продажбите, много често са разочаровани. Погледнете върху числата от различни гледни точки, и си задайте някои „трудни“ въпроси, така че да можете да позиционирате вашия екип за успешно постигане на целите на бюджета от приходите.

Бюджета за приходи от продажбите не трябва да бъде красива, но измислена приказка за деца. Той трябва да е нещо съвсем реалистично.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design