Идеалният работен ден за консултантите по продажбите

Ideal-Day-At-Work
Сърцевината на работния ден са срещите- физически, или онлайн.
Възможните срещи са:
а)първа среща с нов потенциален клиент;
б)поредица от срещи за преговори относно разкриване на болките на клиента, какъв е бюджетът, кой е босът, от който зависи дали ще се случи продажбата;
в)среща за обсъждане на крайния вариант на продукта/услугата, който удовлетворява купувачът;
г)среща за подписване на договор (продажба)- финализиране на преговорите;
д)срещи за обслужване на договора след неговото подписване- за представяне на необходими документи, сертификати, оценки, фактури, споделяне на обратна връзка и др.

Ето какво трябва да извършва всеки работен ден консултантът по продажбите.
1.Преди срещи
-насрочване на срещата;
-оценка на конкуренцията- на своите продукти/услуги, и на своите клиенти/перспективни клиенти;
-подреждане на необходимите материали за срещата;
-консултиране с „продуктовия“ отдел.

2. По време на срещи (в зависимост от стадия на преговорите)
-Задаване на правилните въпроси, и събиране на необходимата информация от клиента/потенциалния клиент;
-Кратко, ясно и точно дефиниране на възможностите, които консултантът по продажбите представя пред клиента/потенциалния клиент;
-Представяне на предложения за решения на проблемите на клиента/потенциалния клиент, след като са разкрити проблемите (болките), и са налице бюджет и яснота в одобряването на дадено решение;
-Подписване на договор за продажба;
-Обсъждане на материали, оценки, анализи, плащания и др. след подписването на договора.

3. Работа, извършвана от офиса
-Проучване и събиране на информация за нови клиенти;
-Проучване на конкуренцията;
-Проучване на пазарите;
-Телефонни разговори с НОВИ потенциални клиенти и уговаряне на ПЪРВА среща- Cold Calls;
-Телефонни разговори за уговаряне на срещи със съществуващи клиенти/потенциални клиенти за изпълнение на различни задачи/етапи;
-Подготовка на материали за срещи;
-Проверка в „продуктовия“ отдел как се изпълняват поръчките на клиентите с договор;
-Работа по анализ на потребностите на потенциалните клиенти;
-Изготвяне на маркетингови програми, предложения и презентации;
-Изготвяне на фактури;
-Изготвяне на договори;
-Проверка на платените от клиентите задължения;
-Получаване на необходимите материали от „продуктовия“ отдел и/или от другите отдели и служители на фирмата, което е необходимо за работата с клиентите/потенциалните клиенти;
-Вътрешно фирмени срещи за обсъждане на решенията за клиентите, бреймсторминг, креативност;
-Подготовка/трейнинг;
-Срещи с мениджмънта.

4. Дейности при приключване на работния ден
-Планиране на следващия ден;
-Подготовка за срещите за следващия ден;
-Изготвяне на отчети- дневен, седмичен, месечен;
-Проверка и актуализация на маркетинговия план;
-Планиране на следващата седмица;
-Подготовка на плана за следващия месец.

5. Финален анализ на деня
-Общ анализ на деня- доколко целите са постигнати;
-Анализ на използването на времето;
-Оценка успешен ли е планът за следващия ден;
-Преценка на изпълнение на целите;
-Преглед на цялостното развитие на кариерата.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design