Повишавай цените! Иначе губиш.


Има 3 начина за увеличаване на печалбата:
1.Продавай повече!
2.Спестявай повече!
3.Повишавай цените!

Но разбира се, най- голямо значение има повишаването на цените.

Ето един прост пример на голямата загуба, която възниква, при намаляване на цените.

Това е много интересно, ако за пример се вземе една радиостанция. Съгласно българското законодателство разрешената реклама на час в частните радиостнации е 12 минути/час. Това е равносилно на 24 броя реклами/спотове по 30 секунди.

Нека да приемем, че рекламното време за деня се формира на база 10 пълни часа, т.е. възможно е да бъдат излъчени 240 спота дневно.

Нека приемем, че успехът на запълване на продаденото рекламно време е 75%.

Тогава за една година могат да бъдат продадени 65 700 спота.

И така, да видим какво се получава:
-ако цената се намали с 5 лева, загубите на радиостанцията са 328 500 лева;
-при намаление от 2 лева загубите са 131 400;
-при намаление от 1 лев загубите на 65 700;
-дори при намаление на цената с 50 ст. загубава също е значителна- 32 850 лв.

Ако ниските цени са единствената причина рекламодателите да купуват твоето радио, ти нямаш нужда от консултанти. Твоят администратор ще раздава рекламното ти време. Всеки може да го раздава! Кой от ветераните в твоята станция е най-добрият продавач? Ще ти кажа кой – продавачът, който продава на най-високата цена, ето кой! Ти трябва да накараш твоите продавачи да разберат, че най-добрият начин за измерване на способността им да продават, е средната единична цена на тяхната продажба.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design