Хората купуват, защото се надяват на печалба.

profit
Хората избягват БОЛКАТА и се стремят към удоволствие. Или хората гледат да избегнат риска и да СПЕЧЕЛЯТ.
В сила са следните уравнения:
Риск = Болка
Печалба = Удоволствие
Хората купуват заради риск/болка или печалба/удоволствие.
Хората купуват, когато са убедени, че вероятността за печалба/удовлетворение е по-голяма от страха да рискуваш.
Хората правят само това, което смятат, че е в техен интерес.
Хората се стремят към удоволствие и избягват БОЛКА. Хората обичат ПЕЧАЛБАТА.
Както и при БОЛКАТА, при ПЕЧАЛБАТА също съществуват 3 нива. Както и при болката, за РАЗКРИВАНЕТО на трите нива на печалбата трябва да се зададат правилните отворени въпроси.

Въпроси за определяне на първото ниво на ПЕЧАЛБАТА :

Какво се надявате да постигнете във Вашата организация?
Разкажете ми повече….
Можете ли да бъдете по-конкретен/а?
От колко време се опитвате да постигнете това?
Какво направихте досега в опита си да го постигнете?
Проработи ли?

Второ ниво на печалба:
Какво ще спечели бизнесът Ви, ако успеете?

Трето ниво на печалба:
Лично за Вас колко е важно да постигнете това?
Защо е толкова важно?
Какво Ви пречи да го постигнете?
Как бихте се чувствали, ако не успеете да го постигнете?

Важно е да разберем какво мотивира индивида да прибегне към действие.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design