Изкуството да създаваме търговски екипи- поуките от „Изкуството на войната на Сун Дзъ“

Sales Team- Доходите днес!

От трактата „Изкуството на войната“- Сун Дзъ.

Сун Дзъ, родом от държавата Ци, благодарение на книгата си за изкуството да се побеждава успял да получи аудиенция при краля на провинцията У. Казал на краля, че може да води армията към победа и да направи краля владетел на рая и на земята.
Кралят бил заинтригуван. Но настоял Сун Дзъ първо да му демонстрира пълководческите си умения.
Сун Дзъ се съгласил на теста. Той настоял краля да го направи командир на армия, съставена от жени.
Кралят попитал: „Можете ли да го осъществите с жени?“
Сун Дзъ отговорил: „Мога да го направя с всеки човек, стига да е добър войник.“
Кралят, на когото били омръзнали обичайните придворни забавления, изпратил да извикат от двореца 300 красиви жени. Сун Дзъ ги разпределил на два отряда и назначил за техни генерали двете любими наложнички на краля. Научил ги как да държат мечовете. След това ги попитал: „Знаете ли къде се намира сърцето, коя е лявата и дясната ви ръка и къде е гърбът ви?“
Жените отговорили: „Знаем.“
Сун Дзъ казал: „Когато ви дам командата „Мирно“ или ударя веднъж по барабана, гледайте право пред себе си в посока на сърцето; когато кажа „Наляво“ или ударя два пъти по барабана, гърдите ви застават там, където е била лявата ръка; когато кажа „Надясно“ или ударя три пъти по барабана – там където е била дясната; когато кажа „Кръгом“ или ударя четири пъти по барабана, гърдите ви застават там, където са били гърбовете ви.“
Жените рекли: „Разбрахме.“
Когато тези команди били обявени, оръдията на палача били извадени и поставени на видно място (като предупреждение за строгостта на наказанието, ако заповедите не бъдат изпълнени).
Тогава Сун Дзъ три пъти подал команди и пет пъти ги разяснил, след което ударил по барабана командата „Надясно“. Жените избухнали в смях и кикот, като прикривали устните си с кърпички.
Сун Дзъ рекъл: „Ако заповедите не са ясни и командите не са добре обяснени, това е грешка на командира.“
След това той повторил още три пъти заповедите и ги обяснил още пет пъти, и накрая ударил на барабана сигнала за обръщане наляво. Жените пак прихнали да се смеят.
Сун Дзъ рекъл: „Ако инструкциите не са ясни и командите не са категорични, това е грешка на командира. Но когато те са обяснени, а не се изпълняват в съответствие с военните закони, това е престъпление от страна на офицерите.“
Тогава той наредил да обезглавят генералите на двата отряда.
Кралят, който наблюдавал занятието от терасата на двореца си, видял, че любимите му наложнички ще бъдат екзекутирани. Той се ужасил и изпратил веднага един слуга с посланието: „Вече знам, че командващият може да ръководи войски. Без тези наложнички няма да ми бъде сладка храната. Моля да не ги екзекутират.“
Сун Дзъ отговорил: „Вашият слуга вече бе назначен за командващ и когато командващият е начело на армията, той притежава цялата власт и може да не изпълнява всички заповеди на владетеля.“
Той наредил двете жени, командвали отрядите, да бъдат обезглавени за назидание.
След това поставил следващите по старшинство за генерали. Повторил сигналите с барабана и жените се обръщали наляво и надясно, напред и назад, клякали и ставали всички в строго подчинение на издадените нареждания. Не посмели да вдигнат и най-малкия шум.
Тогава Сун Дзъ изпратил да уведомят краля: „Сега войските са обучени и дисциплинирани. Кралят може да направи преглед и да ги инспектира. Те ще изпълнят всяка заповед на краля, дори ако трябва да минат през огън и вода.“
Кралят казал: „Главнокомандващият може да се оттегли в покоите си и да почива. Не желая да инспектирам войските.“
Сун Дзъ рекъл: „Кралят обича само празните приказки. Той не е способен да ги прилага на дело.“
Тогава кралят оценил способностите на Сун Дзъ като командир и го направил пълководец на войските си.
Но веднага след описаната случка Сун Дзъ уволнил жените „от армията“ и обявил пред събралата се тълпа, че събира армия от мъже доброволци. И само мъже със силен характер проявили желание да влязат в армията.
Армията на Сун Дзъ постигнала много победи и направила краля най- големия владетел на земята.

Сун Дзъ е знаел нещо за създаването на екип. Първо- няма екип без дисциплина, второ- можеш да обучиш и изградиш екип с репутация.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design