Комуникационни стратегии за по- високи доходи.

Web
В условията на криза се появяват не само проблеми, а и предизвикателства. Едно от тях е какви комуникационни стратегии да се използват.
Най- важните и възможни са:
1.Директна връзка с клиентите.
2.Задържане на съществуващите клиенти и осигуряване на повече клиенти.
3.Постоянно усъвършенстване на прилагането на УЕБ средствата в полза на малкия и средния бизнес.

Горните комуникационни стратегии са необходими, за да се достигне до следното:
-Фокусът е върху ПОТРЕБИТЕЛЯ- посетителя на сайта, сайтът да отговаря на нуждите на потребителя. Сайтът да говори на неговия език и да бъде визуализиран по подходящ за потребителя начин.
-Всеки бизнес трябва да се замисли и да си отговори на въпроса- Защо му е необходим WEB сайта?
-Винаги да стартира „разговор” с посетители на сайта.
-Да се привлекат нови КЛИЕНТИ.
-Да превърне хора с нетрайни интереси в КЛИЕНТИ.
-Да окуражи повторните бизнес взаимоотношения.
-Да намали броя на заблудените потребители.
-Да осигури продължение на реклами или репортажи в преса.
-Да спести пари по отношение на печат и пощенски разходи.
-Да осигури по-добра и по-бърза поддръжка на клиентите.
-Да спести пари от поддръжка на телефона.
-Да оцени потребителския интерес по отношение на продукти или събития.
-Да стимулира творческата сила.
-И да забавлява, разбира се- ЗАЩО не (а това никой не го смята за съществено).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design