Работа за младите, или как да не бъде загубено едно поколение.

Автор: Ekkehard Ernst- Jobs for Youth or How Not to Lose a Generation
Няколко момчета и момичета са седнали и са нещастни че нямат работа

Хубаво е да си млад, лошо е когато обаче си без работа.
В световен мащаб, равнището на младежката безработица се очаква да се влоши до 12.7% през тази година и да се увеличи над това равнище през следващите години.
Нито един регион в света няма да избегне влошаването на условията за наемането на работа на млади хора.
Дори динамичните азиатски икономики, които до неотдавна изглеждаха имунизирани срещу Европейската зараза (на икономиките на европейските държави) започват да усещат болката. В Източна Азия младежката безработица се очаква да нарасне от сегашните 9.5% до над 10% до 2017 г. – исторически връх на висока безработица в един регион, за който винаги е била характерна пълна заетост.
Само в развитите икономики се очаква процентът на безработицата сред младите хора да спадне, но суровата действителност зад тези цифри е, че все повече отчаяни млади хора просто се отказват да търсят работа. Между 5 и 6 милиона младежи са отпаднали от пазара на труда от началото на кризата, като техният брой се очаква да се увеличи допълнително, тъй като пазарът на труда не се очаква да се подобри в скоро време. (Добавено от „Доходите Днес“- Като се добавят и другите причини за безработицата- невъзможност да започнеш, мигрирането, естествените трудности, с които се сблъсква всеки- цифрата на безработните млади хора в света достига ужасяващо огромни размери.)
И така, какво могат да направят държавите за подобряване на перспективите пред младите хора?
Рецептата звучи много ясно и очевидно: създавайте работни места и младите хора ще си намерят работа. За съжаление, това далеч не е толкова просто.
За тези, които са без работа и търсят, истинските размери на проблема са в това, че дори бързо ускорение на растежа на икономиките няма да създаде достатъчно условия за работа на всички. Само в Испания почти 1 милион млади хора в момента търсят работа. В Обединеното кралство броят им също е много висок, а въобще в развитите икономики са нужни повече от 10 милиона работни места за младежи.

Възстановяването изглежда много далечно
Развитите икономики са изправени пред риск от нова рецесия през следващите 12 месеца, а несигурният икономически климат подтиска развиващите се икономики в Азия и Латинска Америка. Световната търговия се забави, цените на суровините са намалели и компаниите се въздържат от нови инвестиционни проекти, които биха могли да създадат нови работни места. Всичко това предвещава трудности за бързото възстановяване на работни места.
Има едно нещо, което страните могат и трябва да правят: Осигуряване на обучение и гаранции за работа, за да ограничават дългосрочните последици от кризата.
Няколко страни са експериментирали с такива схеми, включително по време на ранните етапи на кризата. В Австрия млади хора, които не са си намерили работа или възможност за обучение в продължение на повече от шест месеца, мотат да разчитат на пряка подкрепа от местните власти за финансово подпомагане на тяхното обучение. Такива програми, ако бъдат правилно насочени, може да помогнат да се гарантира, че младите хора не отпадат изцяло от пазара на труда. И, ако са правилно проектирани, програмите могат да бъдат достъпни.
Изледвания показват, че дори в държави с кризи, тези мерки ще струват не повече от 0,5% от БВП, което е малко количество в сравнение със средствата, които са били предоставени за спасяване на банковия сектор в тези страни. Но страните трябва да действат бързо, за да се гарантира кризата на заетостта на младите хора да не се превърне в ендемична. В противен случай наистина има риск младите хора да се превърнат в едно „загубено поколение“.

Ето прогнозите за нивота на безработицата сред младите (по тези данни най- високо е нивото в Северна Америка, защо ли???).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design