Работа в търговски екип на радиостанция.

Продажбите в радиостанцияСистемата на продажбите в търговските радиостанции е базирана на едно простичко допускане: слушателите на радиостанцията слушат заради интереса им към музиката и информацията, водещите и предаванията. Радиостанцията се стреми постоянно да привлича аудиторията си, и да „продава“ тази аудитория от слушатели на рекламодатели.

Продажбите са специфичен процес, в който са въвлечени усилията на мениджмънта, водещите, продуцентите, специалистите по промоции, и консултанти по продажбите (наричани още търговци, рекламни консултанти, маркетингови специалисти). Всички те заедно формират специфично форматиран звук и услуги, чрез изследвания на демографията и потребителското поведение, прилагане на иновативни маркетингови концепции, програмни и търговски промоции, спонсорства, сътрудничество с други медии, за да се повишава популярността на дадената радиостанция.

Приходите в търговска радиостанция се формират от 5 основни рекламни източника: локални рекламодатели, национални рекламодатели, приходи от спонсорства и от промоции, приходи от реклама в сайтовете на радиостанцията.

Възможните позиции за кариера в радио продажбите са:

1.Мениджър/Изпълнителен директор по продажбите (Търговски директор/Директор продажби)
Тя/той е лидерът на търговския екип. Трябва да знае и да може:
-да привлича правилните хора за работа в търговския екип;
-да обучава;
-да мотивира;
-да изгради способна и конкурентна търговска сила/екип;
-да оценява възможностите за приходи;
-да максимизира приходите;
-да съставя и следи бюджета за приходите.
Основни изисквания- бакалавърска или магистърска степен, в сферата на комуникациите или бизнеса, и доказани резултати от успешни продажби и управленски опит.
Възнаграждението се формира от основна заплата, комисионни, бонуси и други възможни комбинации.

2.Регионален мениджър по продажбите
Отговаря за приходите в даден регион. Управлява маркетинговите дейности на местния търговски екип, и също така работи директно с рекламодатели. Обикновено на тази позиция се издига човек, който е бил в екипа като консултант по продажбите.
Трябва да знае и да може:
-да организира работата на хората от търговския екип;
-да контролира индивидуалните дневни графици, отчети и текущата работа в екипа;
-да работи с директни рекламодатели;
-да отчита работата пред Мениджъра по продажбите на станцията и изготвя всички планове и отчети- ежедневно, седмично, месечно.
Изисква се бакалавърска или магистърска степен. Изискват се също така доказани резултати от успешни продажби.
Възнаграждението се формира от основна заплата, комисионни, бонуси и други възможни комбинации.

3.Мениджър на продажбите на рекламните агенции и медиашопове.
Има отговорност за приходите от рекламните агенции. Работи заедно с консултантите по продажбите, които представят радиостанцията пред агенциите. Проследява заявките от агенциите, проучва рекламодателите и техните връзки с агенциите. Отчита ежедневно, седмично и месечно резултатите на Мениджъра по продажбите на радиостанцията. Участва в съставянето на бюджета на приходите.
Изисква се бакалавърска или магистърска степен.
Възнаграждението се формира от основна заплата и бонуси.

4.Консултант по продажбите
Отговаря за:
-постоянна комуникация със съществуващи клиенти;
-проучване, намиране и свързане с потенциални клиенти;
-срещи с клиенти за проучване на нуждите;
-представяне на решения за удовлетворяване на нуждите на клиента чрез ефира на радиостанцията;
-презентации по продажби и маркетинг;
-създаването на текстове на рекламни спотове (заедно с продуцентите на радиото);
-изпълнението на индивидуалния си маркетингов план в продажбите;
-ежедневно, седмично и месечно планиране и отчитане на продажбите.
За предпочитане е поне ниво на завършен колеж, или бакалавърска степен. Може и да е в процес на обучение в колеж или университет.
Възнаграждението е комбинация от основна заплата и комисионна.

5.Координатор на търговския екип
Този човек осигурява съдействието на Мениджъра по продажбите и на консултантите относно осигуряване на необходимите материали и документи за осъществяване на дейностите по продажбите, водене на дневниците по отчитане, на базите данни за клиентите и др.
Възнаграждението се формира от основна заплата и бонуси.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design