В коловоз ли попаднахте? Ето как да изстреляте нагоре вашите продавачи.

Източник: Radio Ink Magazine. Matt Sunshine. (SALES) In A Rut? Here’s How To Jump-Start Your Sellers.
Matt Sunshine
Настъпват последните месеци на годината, и това дава добра възможност да се огледат различни знаци на самодоволство, дори и на умора, които се забелязват между вашите консултанти по продажбите. Те вече гледат напред, фокусирани върху преизпълнение на техните годишни цели, работейки със своите клиенти за подсигуряване на бизнеса през следващата година, и търсейки нови потенциални, което ще помогне да се преизпълнят пък новите бизнес цели през следващата година.

Всички ние знаем, че това беше една трудна година. Вашите консултанти по продажбите работиха така, че да вземат всеки възможен бюджет от техните клиенти. От друга страна клиентите също споделят, че годината беше тежка и за тях.

Тези неща са причината тази статия да се фокусира върху „запалването“ и „излитането“ на вашия екип по продажбите. Време е перченето да се забрави, и да се възстанови оптимизмът, който се усещаше по- рано през тази година около вас.

Всички знаят, че когато търговския екип е „запален“, продажбите тръгват нагоре. Консултантите по продажбите се забавляват с работата си, в офиса има положителна атмосфера, извършва се повече работа, има повече резултати, и като цяло духът „Ние можем да направим това да се случи“ се превръща в норма.

Ето 5 неща, които мениджърите могат да свършат, за да използват предстоящата седмица за „запалване“ на екипа.

Покажете своята визия и перспектива.
Съвсем естествено е за продавачите да искат да знаят къде отиват. Сега е най-доброто време на годината да се представи вашата визия за бъдещето и да обсъдите как консултантите по продажбите ще играят важна роля в това бъдеще. Направете това и да гледайте как енергията се завръща в екипа по продажбите.

Споделете информация.
Това е най-лесният елемент, който можете да приложите. Един бърз начин да ускорите вашата активност и да запалите вашите продавачи, е да споделите информация с тях за това какво се случва с компанията. Аз виждам ефектът от това постоянно. Неотдавна присъствах на среща на екипа по продажби, когато генералния мениджър сподели единствено и само с екипа на продажбите част от най-важната информация за растеж. Реакцията беше невероятна. Беше удивително да гледам как техният дух се възвеличава.

Забавлявайте се.
Да, точно това казах- забавлявайте. Изглежда много просто, но в действителност това не винаги е лесно. Забавлението трудно се „изработва“, така че трябва да се търсят възможности да се направи това да се случи. Намери възможности за екипа на продажбите да се радват на споделен положителен опит и да се чувстват вдъхновени като група. Но не забравяйте, забавата не винаги носи еднакъв успех, така че се уверете да се намери правилният баланс, за да се постигне производителност и още повече „да запалите“ вашия екип по продажбите.

Споделете и набележете добри неща
Това е нещо, което понякога се пренебрегва, и все пак е много важно. Споделете някои от най-великите неща, които се случиха през последните няколко седмици или месеци с вашия екип. Това може да стане по време на среща с екипа, или дори в писмо, което да се изпрати по пощата до домовете им. Представете си какво вливане на енергия биха почувствали, ако те са получили писмо по пощата този уикенд, в което са обобщени всички хубави неща, които те са постигнали през последните три месеца, като индивиди или като екип. Ключът тук е, че не може да има скрит дневен ред – просто едно поздравления за това, което е постигнато. Това ще ги „запали“ за изстрелване нагоре!

Задайте ново предизвикателство
Внимателно изберете цел на екипа, която е постижима, но предизвикателна, и около която всички може да се обединят. С много от клиентите, с които работят, ще реализират важни цели през тези последни месеци на годината. Уверете се, че сте определили как да следите прогреса на екипа, и го отбелязвайте често.

Знам, че обещах само да покажа пет начина на „запалване“ на вашия екип, но аз имам и още един. Едно от любимите ми неща, което може да се направи, е да поканите много доволен клиент да дойде и да сподели с екипа по продажбите успехите, които те са имали през годината и как вашата организация е изиграла важна роля в този успех.

Отделете време, за да засилите вашия екип по продажбите в момента, когато те се нуждаят от това най-много, и вие ще откриете един ангажиран и вдъхновен екип от продавачи, развълнувани за доброто си бъдеще.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design