Идеалният профил на мениджъра

По Дейвид Сандлър.
Какъв е профилът на (идеалния) мениджър? Изискванията могат да бъдат обобщени в 6 групи, а именно да притежава:
-умения;
-опит;
-обвързаност и нагласа;
-високи резултати;
-когнитивност (познавателност);
-работни навици.

1.Умения
Изискват се специфични познания и способности. Това може да са специфични технически изисквания, като например познаване на софтуер или процесите при дизайн, както и нетехнически умения като ефективна комуникация- в устна и писмена форма.

2.Опит
Отнася се до познаване на работата, поемане на отговорности, и прилагане на специфични познания, които се изискват от съответната мениджърска позиция.

3.Обвързаност и нагласа
Отнася се до съзнанието, което мениджърите трябва да имат, за да изпълняват успешно задълженията си според позицията. Например, възможно ли е мениджърът да бъде „отворен“ за предложения и да е в състояние да управлява критични ситуации, без лични пристрастия?

4.Високи резултати
Отнасят се за това мениджърът да има постижения, които да доказват успешното прилагане на неговите зания и умения

5.Когнитивност (познавателност)
Отнасят се до способността на мениджъра да изучава информация и процеси, които са необходими за работата, като например способността за бързо усвояване и организиране на голямо количество данни.

6.Работни навици
Отнася се до специфични поведения и действия, необходими за работата. Бързината е един добър пример, воденето на точни записки за бързата обработка на документите е друг пример.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design