Отговорности и проблеми пред мениджъра по продажбите

Източник: Chris Lytle- The Accidental Sales Manager. John Wiley & Sons, Inc. 2011.
Обикновено младите мениджъри по продажбите не знаят какво не знаят.

Ето списък от трудности и отговорности, с които ще се сблъскате. Той ще е от помощ на мениджърите по продажбите.
1.Откриване на успешните за продажбите отличителни черти и поведение, така че да можете да наемате консултанти по продажбите- победители, които търсят работа.
2.Създаване на вашия нов ритъм на действие (ако до вчера си бил успешен консултант по продажбите сега си в началото като един млад и все още неуспешен мениджър по продажбите).
3.Създаване на стандартите за изпълнение на задачите.
4.Изясняване какво иска от вас вашия пряк ръководител.
5.Изясняване пред екипа по продажбите какви са вашите очаквания.
6.Откриването на разликата между лидерството и мениджмънта.
7.Създаване и/или утвърждане на нова култура в изпълнението на задачите.
8.Задаване на цели.
9.Определяне на индикатори за успеха.
10.Провеждане на срещи/интервюта с нови кандидати за работа в екипа по продажбите.
11.Проверка на препоръки.
12.Обучение/трениране.
13.Консултиране.
14.Дисциплиниране.
15.Ентусиазиране.
16.Мотивиране.
17.Отчитане на срещите и контактите.
18.Осъществяване навреме на срещите.
19.Управление на разходите.
20.Заплащането на служителите от търговския екип.
21.Отчитане на постиженията и похвала.
22.Помощ на служителите в екипа да набележат своите цели.
23.Извършването на предвиждания.
24.Изработването на отчети.
25.Извършване на промени и преходи.
26.Балансиране на комуникационния и личния стилове.
27.Провеждане на ефективни срещи с екипа.
28.Делегиране.
29.Определяне на правилната последователност от изпълнение на задачи.
30.Заплащане според мотивацията.
31.Поддържане на динамиката в екипа.
32.Постоянно да се измерват резултатите от работата на екипа.
33.Прогнозиране.
34.Управление на контактите с партньорите, филиалите и клиентите.
35.Управление на растежа.
36.Управление от разстояние.
37.Преценка на постиженията и загубите.
38.Управление на хората и на процесите.
39.Изучаване и усвояване на новите технологии.
40.Развитие на знанията за продукта, за конкуренцията и за клиентите.
41.Правилна ориентация относно:
-изпълнение на задачите от служителите;
-да им се дава работа, която е предизвикателство;
-да се дава свобода и власт при изпълнение на задачите.
42.Отчитане на постиженията при изпълнение на задачите.
43.Осъщестяване на необходимите корекции в работата.
44.Определяне на наличните ресурси и изисквания към тях.
45.Оценка на силните и слабите страни на хората в екипа, подсилване на силните, и преодоляването на слабостите.
46.Управление на времето.
47.Изграждане на правилни критерии за нещата.
48.Водене на хората чрез промяна.
49.Справяне с натиска на конкуренцията и на ценообразуването.
50.Управление на връзките с клиентите.
51.Развиване на лидерски стил.
52.Създаване на визия за по- добро бъдеще.
53.Позването на вашия екип.

Придобиването на умения по горните отговорности и предизвикателства не става отведнаж.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design