Мениджърите в напреднала възраст

Източник- Питър Дракър, представен от Джоузеф А. Макиариеоло- Дракър за всеки ден. Издателство „Класика и стил“ ООД, 2013.

Не позволявайте да се взимат решения от хора, които впоследствие няма да могат да избавят организацията от проблемите, които решенията създават.

Работодателят трябва да си изработи политика за мениджърите и професионалистите с високи звания, които са над шестдесетгодишна възраст. Правилото, което трябва категорично да се установи и твърдо да се приложи е, че хората в началото на шестдесетте трябва да бъдат освободени от отговорни мениджърски решения, особено ако решенията могат да породят проблеми с години напред и няма да има никой наблизо, който да помогне.

Възрастният мениджър трябва да работи самостоятелно, а не да бъде „шеф“. Той трябва да се специализира и концентрира върху основния си принос, да съветва, да обучава, да набелязва стандарти и да разрешава конфликти, но не да работи като „мениджър“. Японците имат така наречените „съветници“ и те работят много ефективно, въпреки че са над осемдесетгодишна възраст.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design