Профила на „мениджър по продажбите“, който всеки работодател желае да назначи.

Автор: Charles Flarhety- The Type of Sales Manager Every Employer Wants to Hire

Всяка компания, която знае как да се изгради един успешен Salesforce (търговската сила/силен търговски екип) осъзнава, че един страхотен екип се изгражда отгоре надолу. Добрите компании познават фундаменталните теории за управление/мениджмънт, и знаят какви бизнес знания, опит и образование са необходими на успешните мениджъри по продажбите, а също така знаят кои мениджъри могат да доведат до влошаване на резултатите на Salesforce-a на фирмата.

Независимо от индустрията, когато наемат мениджъри по продажбите, интелигентните компании търсят успешни мениджъри по продажбите с определени отличителни качества. Затова изложената тук информация е полезна и ценна за търсещите работа, когато бъдат интервюирани за лидерската им роля в развитието на бизнеса. Ето някои от чертите, навиците и разбиранията, които много компании виждат при наемане на перфектен мениджър по продажби:

1.Да е в състояние да поведе търговския екип, и да изгради лидери от редовите служители . „Средните“ мениджъри по продажбите поддържат статуквото сред персонала по продажбите. Най-търсените между мениджърите по продажбите са безкористните. Те прекарват времето си, като се фокусират върху своите подчинени, като винаги намират начин да ги накарат да станат по- добри – винаги намират начини да ги направят бъдещи лидери на организацията, което е основата за растеж на всяка компания.

2.Да е оптимист с нагласата да прилага гъвкавост и да третира неуспехита като предизвикателства, а не като неуспехи. Мениджърите по продажбите са първите, които показват позитивна енергия и притежават способността да направят търговския екип жизнерадостен и оптимистичен дори и в тежки ситуации. Мениджърите са в състояние да наставляват консултантите по продажбите и психически да ги подготвят за постоянните възражения, които съществуват в продажбите от страна на купувачите, а също и да ги учат как да продължават, когато става трудно.

3.Да е ориентиран/а за печалба в бизнеса, и да е със способността да „изцеди“ разходите и да разшири маржовете на печалбата. Най- добрият вариант за фирмите е мениджърите по продажбитете да бъдат по- скоро и повече лидери, отколкото да са „някакви счетоводители“ за следене на разходите. Въз основа на фискалната информация те трябва да са в състояние да вземат мъдри решения. Постоянно търсещият мениджър по продажбите може да направи най- много приходи с най- малки капиталови разходи.

4.Да може да договори и приключи големи сделки, и да се гарантира пълната удовлетвореност на клиента. Мениджърът по продажбите трябва да е най- добрият в офиса. Никоя компания не се интересува от мениджъри по продажбите, които не са в състояние да се намесят и да се приключи сделка, когато клиентът е над възможностите, които имат редовите консултанти по продажбите. Той или тя поема отговорността за изпълнението, което се случва в офиса.

Подготовката и знанието е 90% от битката

Всеки мениджър по продажбите има тези черти в себе си – просто някои от тях могат да бъдат присъщи, някои от тях могат да бъдат развити, а някои от тях могат дори да разцъфтяват в момента. Независимо от това, ако някой търси мениджър по продажбите, когато знаеш какво интервюиращият иска, ти знаеш какво да покажеш. Честито интервюиране!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design