Създаване на успешeн екип по продажбите.

Източник: Gerhard Gschwandtner. The Sales Manager’s Guide to Developing a Winning Sales Team. McGrow Hill. 2007

В основата на процеса при изграждане на успешeн екип по продажбите са следните 3 съществени фактора:
-знания;
-умения;
-мотивация
.

Тези фактори за успех са задължителни за консултанта по продажбите, и могат да бъдат повлияни от мениджъра по продажбите. За да бъдат успешни в продажбите, консултантите по продажбите трябва да развият и трите фактора едновремененно. Общият успех изисква не само подобрение във всяка област, но и определянето къде подобренията ще се отплатят най- добре.

Основните задължения на мениджъра по продажбите при изграждане на печеливш екип от консултанти по продажбите са следните:
1.Създаване на диалог между консултанта по продажбите и мениджъра с цел подобряване на осведомеността му относно текущото ниво на знания, умения и мотивация на консултанта по продажбите.
2.Разкриване на текущите пропуски за успешно представяне на консултанта по продажбите. Тези пропуски ще позволят на мениджъра да насочи бъдещите усилия за подобрение в тези области, където подобрението ще бъде най-полезно.
3.Разработване на реалистичен план за подобрение за всяка област: знания, умения и мотивация. Планът за подобрение да включва конкретни стъпки, които да бъдат предприети през следващите три месеца, и четене на материали за подобряване на изключително важни (критични) умения.
4.Определяне на обща оценка за текущото подобрение на потенциала на консултанта по продажбите. Общата оценка е важна за проследяване на бъдещия напредък.
5.Осигуряване на подходяща награда за консултанта по продажбите при подобрение във всичките три области: знания, умения и мотивация. Ако три месеца след първия преглед консултантът по продажбите покаже минимално подобрение от 5 на сто във всяка от трите области, той/тя може да бъде възнаграден. Може да получи и сертификат за постижения в продажбите. Наградата трябва да бъде връчена на консултанта по продажбите от мениджъра по продажбите.
6.Определяне на критерии относно производителността на целия екип по продажбите. Трябва да съществува специален правилник относно оценяването на производителността на целия екип.
7.Прилагане от мениджърът по продажбите на ефективни инструменти за трейнинг, коучинг и обучение, както и да са има на разположение 25 различни теми по продажбите за четене.

Така ще е възможно да се постигне максимален успех за подобряване на производителността на екипа по продажбите.

За намиране на решение за вашия бизнес относно „Изграждане и управление на успешен екип в продажбите“ се свържете с нас чрез контактната ни форма.

Ще получите пълна подкрепа от специалист с близо 20- годишен опит в продажбите и управлението на екипи по продажбите.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design