Твоят ежедневен мениджърски тест

Източник: Radio Ink Magazine. Sean Luce- Your Daily Management Test
След последната ми статия относно „Слушането“ бях помолен за 10 въпроса за „Моя дневен тест за управление“. Аз ги ламинирах и закачих на таблото в колата ми. Това бяха 10 въпроса, които си задавах, за да направя критичен преглед на извършеното от мен през деня. Докато шофирам към къщи, аз мислено възпроизвеждам събитията от деня, и си създавам предизвикателства към самия мен със следния тест.

Когато пътувате към къщи, си задавайте следните въпроси:
1. Дали отличих някого днес? Оформих ли „Кудо“ карта?
2. С какво повлиях днес? Какво направих за нарастването на бизнеса?
3. Осигурих ли днес взрив от енергия, въодушевление и напрежение?
4. Слушах ли днес? (Запишете си това, което сте научили.)
5. Фокусирани ли са моите консултанти по продажбите?
6. Дали всеки член на екипа ми отговори или надвиши очакванията ми?
7. Дали инструктирах или мотивирах някой да даде най- доброто от себе си днес?
8. Колко контакта имах с моите клиенти днес? (Ако нямам, получавам слаба оценка.)
9. Дадох ли пример днес? Какво по- точно направих?
10. Да реша кое е това едно нещо, което ще направя утре, за да направя моя екип по-добър от това, което консултантите по продажбите бяха днес.

Ето някои от причините, поради които аз всяка вечер си задавам тези въпроси.
1. 25% от добрите специалисти напускат организациите всяка година, тъй като не успяваме да ги отличим и одобрим, и да ги възнаградим. Поначало е изключително трудно да имаш добри хора в продажбите. За това е срамно да се губят добри хора, и няма никакво оправдание за това. Понякога най-простите форми на признание, каквито са Kudos cards (картите за „слава“), могат да дадат на такъв консултант по продажбите допълнителен тласък и да им се покаже, че вие цените тяхната упорита работа.
2. Когато оказвате влияние върху бизнеса, давате пример за всички останали да ви последват. Длъжността на генерален директор или мениджър продажби определя единствено титлата и наистина нищо повече. И все пак, можете да използвате тази титла, за да отидете там, където някои от вашите подчинение не могат да отидат. Използвайте това!
3. В ежедневната дейност по продажбите аз винаги искам да допълня консултантите по продажбите в това, което правят. Търговските екипи са пряко отражение на своите мениджъри. Ако сте мързелив и апатичен, вашите подчинени ще са същите. Но ако вие сте човек с енергия и следвате вашата мисия, те ще вземат от тази енергия и ще се фокусират върху това, което правят.
4. Вижте статията за „Слушането“ на Шон Лус.
5. Относно фокусирането- можете да говорите за начина на работа на консултантите по продажбите и желанието им да постигнат целите си в продажбите. Дали през целия ден са в офиса? Вашите индивидуални срещи с тях всяка седмица трябва да ви дават някаква индикация за това дали те са фокусирани, или не. В днешния свят ние понякога трябва да бъдем повече от мениджър или лидер. Ако имате 10 души във вашия екип, неизбежно двама или трима от тях имат лични проблеми. Наличието на психолог би било добра възможност, но това не значи, че трябва да се превръщате в бавачка. Ясен признак дали са фокусирани или не е дали те знаят какви са целите на екипа по продажбите.
6. На първо място, дали хората в екипа знаят какви са вашите очаквания от тях? В много случаи хората не знаят това. Казахте ли им какво очаквате от тях? Лесно ли е да постигнат своите цели? Или тези цели са много над техните възможности? И ако е така, как да постъпят? Какво знаят те за дисциплината при изпълнение на задачите, и какво правят в това отношение? Докога ще им позволявате да не изпълняват поетите цели за постигане на бюджетите в продажбите? Един месец, два, три, шест? Често очакванията продължават доста дълго.
7. Всеки ден е възможност да обучавате и мотивирате някой от вашия екип. Заниманията ми като обучаващ с моите консултанти по продажбите винаги са най-добрата възможност за мен да се срещна с някой индивидуално, което е най-добрият начин да обучавам и насочвам. Можете да практикувате относно някаква среща с клиент, когато пътувате заедно в колата с консултанта по продажбите. Ако искате чрез личния си пример да увличате останалите, посещавайте клиентите заедно с тях, за да се убедите, че те практикуват това, което проповядвате. Индивидуалните срещи са забележителни, и заедно със седмичните срещи на екипа са хубаво място за обучение. Едно индивидуално насочване и инструктиране обаче е по- добро, отколкото да проведете 10 срещи с екипа.
8. Ако като мениджър продажби не се свързвате с клиентите си, тогава какво правите? Контактите с клиентите са от жизненоважно значение. Така поддържате пулса на продажбите, което е основната дейност за вашите хора. Това също така ще ви покаже какво е важно за клиентите. Ако вие като мениджър не поддържате контакти с клиенти, то вашите консултанти по продажбите няма да са толкова мотивирани да правят повече от минималния брой на телефонни разговори и срещи, което е често явление. Покажете им, водете ги и нека те да го правят като вас!
9. Някои изпълнителни директори и мениджъри по продажбите обикновено работят директно с най- големите национални бизнеси. Това е една чудесна възможност да дадете пример за постигане на най- високите цени на продажби за вашата компания, а не най-ниската цена. Много често се смята, че мениджърите могат да сключват сделки, като дават отстъпки в цената, което не е позволено на техните хора в продажбите. Запомнете, че ако вие намалявате цените си, вашите консултанти по продажбите ще ви последват.
10. Някои консултанти по продажбите имат ограничен списък на своите клиенти в зависимост от размера на пазара, и общо взето почти всичко им е ясно. Независимо от това, когато пътувате към къщи, можете да си задавате един въпрос. Привечер, когато вашето подсъзнание е освободено, и има тенденция да се работи с тази една мисъл, помислете кое е онова важно нещо, с което ще се обвържете да правите през следващия ден? Кое е това, което си мислехте, когато шофирахте към къщи? Аз обичам да карам. Някои от най-добрите ми решения и идеи са ми идвали от времето, когато съм бил зад волана. Съсредоточете се върху тази доминираща мисъл и вашият екип ще бъде по-добър именно заради това.

Шон Лус- Sean Luce- е водещ национален инструктор от Luce Performance Group, с когото може да се свържете на Е-мейл at sean@luceperformancegroup.com.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design