Срещате ли трудности при вземане на решения?

Източник: Morty Lefkoe- Do You Have a Hard Time Making Decisions?

Едно скорошно проучване сред предприемачите и собствениците на малък бизнес, което проведох наскоро разкри, че повечето от тях изпитват страх при вземане на решения. Едно от най- големите им съжаления беше, че или не са взели решение, или че вземането на решение е станало „твърде късно“. Много от тях се оплакват, че вземането на важни решения им отнема твърде много време.

Защо хора, чиято основната работа е да вземат много решения, постоянно отлагат вземането на решения?

Страхът от вземане на решения идва от УБЕЖДЕНИЯТА (вярата, belief), които хората имат

Мисля, че на база на моята работа с повече от над 13 000 клиенти, които включват много изпълнителни директори на фирми, отговорът вероятно се дава от факта, че много хора излизат от детството си с убеждението, че ГРЕШКИТЕ И ПРОВАЛИТЕ са нещо лошо.

Тъй като родителите рядко биват обучавани на „РОДИТЕЛСТВО“, те са склонни да имат неоправдани очаквания за децата си. Те очакват малките деца да бъдат тихи, да бъдат чисти, да дойдат, когато бъдат извикани, и т.н. Тези задачи са почти невъзможни за деца на възраст под четири или пет. Но тъй като родителите очакват децата им да правят тези неща, повечето родители се ядосват или са дори сърдити, когато децата им „не се подчинят“.

Родителите често използват някои фрази толкова често, че те са се превърнали в клишета: „Колко пъти трябва да ти кажа?, „Никога ли не слушаш?“, Какво не е наред с теб? “

Ако като малко дете многократно сте чували тези фрази, изречени с раздразнен или ядосан тон, може да решите: „Ако аз не правя това, което мама и татко искат постоянно, аз ще направя грешки и ще се проваля. И ако те са разстроени, това очевидно е лошо. Така че, явно грешките и провалите са ЛОШИ.“

Когато веднаж сте формирали това и подобни други убеждения (например, „Ако направя грешка, ще бъда отблъснат“), вие се страхувате да направите грешка. А всеки път, когато се взема решение, има възможността да се направи грешка.

Сега, ако решението, което трябва да се вземе, е подобно на такова, което сте вземали много пъти в миналото, или пък възможността да допуснете грешка или провал е много малка, по всяка вероятност няма да изпитвате тревога в такива ситуации.

Но ако трябва да се вземе решение за нещо съвсем ново, или ако последиците от грешно решение са значителни, нашите убеждения започват да се активират, и се появява НЕСПОКОЙСТВО. И тъй като повечето от нас са склонни да избягнат неща, които ни карат да се чувстваме неспокойни, правим каквото можем, за да ОТЛОЖИМ вземането на такъв вид решение.

Процес на ЕЛИМИНИРАНЕ на отрицателните убеждения- възможни стъпки

Най-простият начин да се справите с този проблем е да се ПРЕМАХНЕ убеждението, че грешките и провалите са лоши. Ето стъпките на един процес, който е разработен от мен преди 25 години.

Стъпка 1: Изрази убеждението „Грешките и провалите са лоши“ на висок глас. Може да не си съгласен с твърдението, но в някои случаи то изглежда истина? Ти знаеш, че ти имаш това убеждение, щом не желаеш другите да научат за грешка, която си направил.

Стъпка 2: Идентифициране на източника на убеждението. В този случай, той обикновено е мама и татко, които са критични и раздразнени, когато си бил/а дете, не защото не са те обичали, а защото те са имали неразумни очаквания и им е липсвало обучение по родителски грижи.

Стъпка 3: Признай си, че убеждението, което си формирал, е едно тълкуване на поведението на мама и на татко, но че има също и други валидни интерпретации на едни и същи събития от детството, като например:
-Мама и татко не са били ядосани, защото ние сме направили грешка, а защото те са били с неразумни очаквания.
-Мама и татко мислеха, че грешките и провалите са лоши, но в действителност те са най-добрият начин да се учиш.
-Грешките и провалите са лоши в къщата ми, но те не са непременно лоши навсякъде.
-Гневът на мама и татко е в резултат на липсата на обучение по „родителство“, а не защото грешките и провалите са нещо лоши.

Можеш ли да приемеш, че всяко едно от тези алтернативни тълкувания обяснява поведението на мама и татко, както и твоята интрепретация, че грешките и провалите са лоши? В такъв случай можеш да кажеш, че това твърдение не е „истина“, а е само едно произволно тълкуване.

Стъпка 4: Представи си отново че си малкото дете, и си спомни, че мама и татко се бяха ядосали, защото не си направил/а нещо, което те искаха. Ако си представиш това, не изглежда ли че това е обяснението защо ти смяташ грешките и провалите за лоши?

Повечето хора имат ясното осъзнаване, че те могат да видят „грешките и провалите“ като лоши, както е присъщо от поведението и коментарите на мама и татко.

Стъпка 5: Можеш ли обаче наистина (визуално) да видиш, че грешките и провалите са лоши? Ако всичко, което виждаш може да се опише с форма, цвят и място, ти би трябвало да осъзнаеш, в действителност, че не може да се види, че грешките и провалите са лоши. Всичко, което можеш да видиш, е поведението на мама и на татко.

Стъпка 6: Ако не можеш да видиш, че грешките и провалите са лошо нещо в света, къде тогава те може да бъдат лоши? Осъзнаваш ли, че те съществуват само в твоето съзнание?

Стъпка 7: Поведението на мама и татко и коментарите им се повтаряха постоянно. Това може да те e уплашило, или да те е разстроило. Но какво по- специално значение за теб има поведението на мама и на татко? С което искам да кажа, дали можеш да правиш каквито и да било изводи или заключения за грешките и провалите, базирано на поведението на мама и татко? Не можеш да правиш, нали?

Стъпка 8: Ако единственото място, където убеждението „грешките и провалите са лоши“ някога е съществувало, е било твоето съзнание, това, което наистина ти видя дотук е, че това убеждение не е от съществено значение.

Сега изречи тези думи на твоето убеждение с висок глас: „Грешките и провалите са лоши.“ Наистина, изречи тези думи на висок глас.

Дали тези думи все още звучат вярно? Ние сме използвали Процеса на Lefkoe относно убежденията буквално стотици хиляди пъти с клиенти, и почти винаги резултатите са, че убеждението се елиминира.

Опитай. Нищо няма да загубиш, освен страха от вземане на решения.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design