Вашата цена е твърде висока! Нов, уникален подход към едно вечно предизвикателство в продажбите.

Автор: Lee B. Salz- Your Price is Too High! A New, Unique Look At An Age-Old Sales Challenge

Мениджърите са разочаровани от своите консултанти по продажбите, които искат по- ниски цени.

Има безброй книги, статии и видеоклипове, които са се появили заради решаване на вечния проблем за цената. Някои го наричат „възражение“, други (като мен)- притеснение, безпокойство. Така или иначе, цената ежедневно се дискутира постоянно, като се започне от по- добрата квалификация на евентуалния купувач, и се стигне до прилагане на различни тактики за продаване.

Много експерти посочват като причина за проблема консултантите по продажбите, докато други обвиняват за това клиентите. В някои случаи една от тези две страни може да бъде причината, но има и друга причина, която трябва да се разгледа под микроскоп- и това са мениджърите на фирмите.

Обикновено такива ръководители са заблудени, че са открили страхотните консултанти по продажбите, които работят за тях. Но това се оказва мит. В продажбите няма „велики“ консултанти по продажбите. И в това е проблемът. Или казано с други думи, има консултанти по продажбите, които са с потенциал (но в никакъв случай не са велики), но ръководителите на фирмите много рядко осъзнават тази разлика. И именно процесът на търсене (срещи, интервюта) на консултанти по продажбите трябва да бъде насочен към откриване на потенциал у хората да станат „велики“ продавачи, но само и единствено в конкретните условия на дадената компания.

Когато мениджърите попадат под влияние на мита за „великите продавачи“, те попадат в капана на заблудата, че имат в ръцете си „големия талант“, очаквайки още от първия си ден в компанията консултантът по продажбите да направи чудеса. Но дори и в редките случаи мениджърите наистина да са открили „страхотен“ консултант по продажбите, се налага той/тя да бъде въведен/а в спецификата на работата в тази компания по най- подходящия начин. Необходима е структурирана ONBOARDING програма, която да помогне на търговците да прилагат уменията си в своята функция на продавачи, за да се гарантира, че консултантите по продажбите постигат истинския си потенциал.

Всеки консултант по продажбите, във всяка една компания, във всяка една индустрия е уникален, което означава, че подходящите стратегии и тактики, за да се справя с проблемите относно цената, също така са уникални. Затова е неправилен подходът да се разчита на „великите търговци“, които да определят правилна стратегия относно цената. ОНБОРДИНГЪТ е възможност, която имат фирмите, за да предоставят на търговците инструментите, необходими за ефективно определяне на стойността на продукта.

Дали като мениджъри вече сте „болни и уморени“ от продавачи и клиенти, които искат по- ниски цени? Създайте вашата ОНБОРДИНГ програма, за да сте сигурни, че сте открили мост над пропастта между уменията на консултантите по продажбите, и тяхната професионална роля в продажбите.

P.S. За вашата необходима ОНБОРДИНГ програма, обърнете се към „Трейнинг енд Дивелопмънт Център“ ЕООД .

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design