тагвана публикация ‘акции’

EMMIS засега остава в списъка на NASDAQ- до август 2012

Източник: www.ibj.com

Акциите на Emmis Communications Corp. ще продължат да се търгуват на NASDAQ борсата поне до 27 Август 2012, тъй като Комитетът на борсата е дал разрешение.
Както беше съобщено, в края на Февруари 2012 NASDAQ предупреди EMMIS за делистване от борсата.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design