тагвана публикация ‘БВП’

2013- Германската икономика я очаква година на несигурност

Източник: Spigiel Online- David Böcking and Maria Marquart- German Economy Faces Year of Uncertainty

Растеж на брутния вътрешен продукт на Германия- БВП. Ще бъде ли 2013 „нещастното число 13″ за германската икономика? Ще се изправи ли страната пред рецесия, или ще успее да противодейства на кризата? Съществуват признаци да се предполага, че няма да има голямо икономическо сътресение. Настроението на пазарите в момента е един предпазлив оптимизъм.

Най- богата държава се дава под наем- Лихтенщайн струва 70 000 USD на денонощие.

Разположена в Алпите на около 40-на км. на юг от езерото Бодензее, между Швейцария на запад и Австрия на изток и юг, държавата Лихтенщайн има територия 160 кв.км. и население от около 36 000 души. Официалният език е немски.

Брутен вътрешен продукт на човек от населението в USD

Според данни на МВФ, Световната банка и ЦРУ данните за БВП на човек от населението към 2008-2010 са:

Данни за БВП – oт МВФ – за 2008 г. (в милиони USD)

Данните за БВП- от МВФ – за 2008 г.
Място Държава БВП (милиони USD)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design