тагвана публикация ‘бедни’

Парите не правят хората по- добри и по- хуманни- психологически анализ

Автор: Catherine New- Money Won’t Make You Nicer: What Science Says About Rich People’s Behavior

Растящото неравенство в доходите се превръща в привлекателна тема за психолози, икономисти и други изследователи, които изучават какво влияние имат парите и социално- икономическото положение върху поведението на хората.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design