тагвана публикация ‘болка’

Хората купуват, защото се надяват на печалба.

profit Хората избягват БОЛКАТА и се стремят към удоволствие. Или хората гледат да избегнат риска и да СПЕЧЕЛЯТ.

„Б“ като БОЛКА в продажбите

Източник: Pat Bryson, BBI- Bryson Broadcasting International

no_pain Има 3 важни „Б“-та в продажбите към бизнес клиенти:
-Болка (pain)- no pain, no change;
-Бюджет;
-Бос (който взема решение за покупката).

Защо БОЛКАТА е толкова важна? Защото нейното разкриване е най- същественият секрет, който консултантът по продажбите трябва да владее.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design