тагвана публикация ‘брутен вътрешен продукт на глава от населението’

Брутен вътрешен продукт на човек от населението в USD

Според данни на МВФ, Световната банка и ЦРУ данните за БВП на човек от населението към 2008-2010 са:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design