тагвана публикация ‘доходите на българина’

България пред фалит?

В началото на април 2013 г. се появиха сведения за намаляване на потреблението на електрическа енергия в България. Наложи се спешно да бъде намалено производството на електроенергия- както от конвенционалните източници, така и от ВЕИ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design