тагвана публикация ‘Електронна търговия’

Ценообразуване на комбинирана ефирна и онлайн реклама- модел CPA.

Автор: Пламен Радински

Amazon-Logo CPА- Cost per Аction, както е известно, означава цена, която се плаща от рекламодателя, при предприемане на действие от страна на консуматора/потребителя.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design