тагвана публикация ‘здравословен живот’

Заболяванията на нашата цивилизация- изхабяване, работохолизъм, изтощаване, депресия, „прегаряне“ (burnout)

Източник: Arianna Huffington-Burnout: The Disease of Our Civilization. Huffingtonpost

Едно от основните неща, което пречи на много фирми да приемат по-нормални и устойчиви показатели за успех, е инатът – и опасно неразбраният мит, че приоритетите здраве и благополучие са несъвместима с печалбите на фирмата – и че има компромис между висока производителност и грижата за себе си. Безброй изследвания обаче показват, че това изобщо не е вярно.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design